header

donderdag, 09 maart 2017 16:50

Dossier: Ecofalt duurzaam alternatief voor traditioneel asfalt

Abbink Wegenbouw staat op het punt om Ecofalt, een duurzaam alternatief voor asfalt, te introduceren. De laatste duurzaamheidstesten worden momenteel afgerond; de voortekenen zijn gunstig gezien de ervaringen met diverse teststukken die her en der in het land liggen. Ecofalt is volledig koud geproduceerd en bestaat voor 90 procent uit gerecycled slooppuin.

Er zijn nu diverse testlocaties in Nederland. Het product is uitermate geschikt voor lokale (land- en vent)wegen en fietspaden. Snelwegen en druk bereden provinciale wegen worden tot dusver gemeden, omdat de verharding zich eerst moet bewijzen op kleinere wegen.
Uit de monitoring van een drie jaar oud teststuk op een openbare weg in Enschede blijkt dat het mengsel zich uitstekend houdt qua structuur (geen ontmenging), stevigheid van de wegconstructie en spoor- en scheurvorming. De monitoring vindt elke maand plaats.

Beter doen
Na de aanleg van enkele proeflocaties vindt Abbink Wegenbouw het nu tijd om met Ecofalt daadwerkelijk te oogsten. Het wegenbouwbedrijf uit Enschede is al enkele jaren bezig met de ontwikkeling. “Wij redeneren vanuit een duurzaam perspectief: we moeten het verharden van wegen beter doen dan dat de sector nu doet. Wij zijn niet bang om een volledig nieuwe, hoogwaardige en duurzame verhardingsmethode te hanteren. Met de drie gemeenten en Staatsbosbeheer waarmee we een Ecofalt-test uitvoeren hebben we afgesproken dat wij aansprakelijk zijn voor optredende schades en deze kosteloos repareren. Wij lopen niet voor die verantwoordelijkheid weg.”
Die pech heeft zich echter nog niet voorgedaan. De teststukken gedragen zich naar wens. Desondanks vinden er nog steeds duurzaamheidstesten plaats van de volledige opbouw van de constructie, van onderlaag tot en met deklaag. Alle afzonderlijke componenten – de plantaardige bitumen en puingranulaat – zijn getest en beproefd, schoon bevonden en voorzien van certificaten en attesten. De materialen hebben een groot zelfherstellend vermogen, waardoor schades zich minder snel uitbreiden en dus een positief effect hebben op beheer- en onderhoudskosten.
Voor het volledige product kan nog geen garantiecertificaat worden afgegeven, maar dat zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk wel het geval zijn in de vorm van een productcertificaat. “Dan moeten we aantonen dat het gebruikte verhardingsmengsel een constante kwaliteit laat zien en kunnen we Ecofalt onder certificaat leveren. We verwachten begin dit jaar een levenscyclusanalyse gereed te hebben van het product”, aldus Abbink.

Moeiteloze verwerking
De meerwaarde van Ecofalt valt in diverse facetten uiteen. De grootste milieubesparingen zijn minder brandstofverbruik van asfalttransport, 100 procent minder gasverbruik van de asfaltcentrales (immers, het mengsel is koud geproduceerd) en minder CO2-uitstoot.
Daarnaast blijkt de emissie van fijnstof veel minder te zijn dan bij traditioneel asfalt en hoeven er veel minder primaire grondstoffen te worden gedolven door de toepassing van 90 procent gerecycled slooppuin. Dit puin wordt betrokken van regionale leveranciers en is dus goed voor de lokale economie. De toegepaste bitumen worden week gemaakt met behulp van zonnebloemolie en lijnzaad in plaats van met chemicaliën.
Minstens zo belangrijk is dat Ecofalt moeiteloos onder koude omstandigheden verwerkt kan worden – zelfs met vorst. Zo werd het teststuk in Enschede drie jaar geleden bij een vriestemperatuur aangelegd. Desondanks laat de verharding tot op heden geen kwaliteitsverlies zien. “De deklagen van de teststukken houden zich prima ondanks hevige temperatuurwisselingen. Tijdens het transport van de productlocatie naar de plek van bestemming bleef het mengsel goed intact. Het asfalt kan dagen in een depot liggen voordat het getransporteerd wordt. Je hebt geen capaciteitsverlies en incourante werkuren zoals bij traditioneel asfalt. Daardoor kun je het materiaal veel beter just-in-time leveren dan traditioneel asfalt en zijn asfalttransporten veel beter op elkaar af te stemmen”, aldus Abbink.

Risicoanalyse
Zijn er dan geen risico’s waarneembaar? Zo is het ook niet helemaal, blijkt uit de risicoanalyse. De uithardingstijd van de constructie is nog niet met absolute zekerheid te bepalen. Bij traditioneel asfalt is de sterkte al na een dag meetbaar; bij Ecofalt duurt dat wat langer. Bovendien is het gezien de korte bestaanshistorie van het verhardingsmateriaal lastig om de kwaliteit van de weg op lange termijn te meten en te definiëren. Daarvoor zijn veel pilotprojecten nodig. Het blijkt best moeilijk om opdrachtgevers over de streep te trekken.
“Bij de ene gemeente heeft het verduurzamen van asfalt minder prioriteit dan bijvoorbeeld afvalscheiding of het stimuleren van zonne-energie. Of men heeft meer werk om innovatieve trajecten in te bedden binnen de projectorganisatie. Dat kost (te) veel tijd. Daarom doen we ons best om opdrachtgevers zoveel mogelijk te ontzorgen door bestekteksten over Ecofalt te maken ten behoeve van aanbestedingen.”

Proefstukken
Afgelopen december waren de resultaten van de eerste metingen op proefstukken in de gemeente Enschede bekend. In december 2015 werd een proefvak met een lengte van 440 m aangelegd met zowel Ecofalt als traditioneel asfalt. Het betrof zowel een deklaag als een tussenlaag. Voor, direct na en negen maanden na aanleg van het proefstuk werden Alpa-inspecties (die weginspectie, gps en multimedia integreren) en VGD-metingen (valgewichtdeflectie) uitgevoerd.
Bij de Alpa-inspecties zijn markante posities of ongeregeldheden in beeld gebracht. Tijdens de eerste nulinspectie zijn twintig afwijkingen aan het weggedeelte geconstateerd, variërend van verzakking van de berm tot lichte ribbelvorming, ruwheid en rafeling. Direct na de overlaging met Ecofalt en traditioneel asfalt zijn nog achttien afwijkingen opgemerkt, variërend van spoorvorming, ontmenging en lichte mechanische schade. Na herstel zijn na negen maanden nog slechts negen afwijkingen aangetroffen.
Uit de valgewichtmetingen blijkt dat er een verschil is tussen aanvangsstijfheid van Ecofalt en traditioneel asfalt. Als beide lagen uit warm asfalt bestaan, zal de constructie stijver zijn dan wanneer een van de twee lagen bestaat uit Ecofalt. Opmerkelijk is wel dat een verhoogde stijfheid van de ondergrond zich niet vertaalt in een hogere stijfheid van de totale constructie nadat de nieuwe lagen zijn aangebracht. Het verschil in stijfheid tussen Ecofalt en asfalt is niet significant groot.
Na overleg met de gemeente Enschede lijkt het waarschijnlijk dat de stijfheidsontwikkeling van Ecofalt in de tijd wordt beïnvloed door temperatuurschommelingen en vochtigheid. Vervolgonderzoek is gaande naar de stijfheid van Ecofalt. De resultaten worden in maart van dit jaar verwacht.

Vergelijking
Een vergelijking van Ecofalt met het LE2AP-asfalt van BAM gaat mank. Ofschoon de asfaltdeklaag voor 93 procent uit gerecycled materiaal bestaat, wordt dit innovatieve mengsel geproduceerd bij een temperatuur van circa 100 ˚C. Ecofalt wordt geheel koud geproduceerd.
LE2AP levert naast de hoge hergebruikwaarde een energie- en CO2-reductie op van circa 30 procent. De deklagen in beide proefvakken bestaan uit dubbellaags zoab (zeer open asfalt beton) waarmee een geluidsreductie van 7 dB wordt behaald. De proefvakken zijn het veelbelovende sluitstuk van het Europese demonstratieproject LE2AP, waaraan BAM ruim drie jaar heeft gewerkt.

Geert Abbink is directeur/eigenaar van Abbink Boekelo Wegenbouw; Marcel van Rijnbach is onlinecontentmarketeer bij Rijnbach Textvisual.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties