header

dinsdag, 15 mei 2018 12:10

Informatiebeheer versoepelt bouw derde kolk Beatrixsluis

Bouwcombinatie Sas van Vreeswijk realiseert sinds september 2016 in opdracht van Rijkswaterstaat de aanleg van een derde kolk bij de Prinses Beatrixsluis en verbreding van het Lekkanaal in Nieuwegein. Door alle informatie te beheren en te ontsluiten via een geïntegreerde bouw informatie management (bim)-aanpak, bespaart deze bouwcombinatie tijd en neemt het risico op het maken van fouten af.
 
Tegelijkertijd is de complexiteit van zo’n project daarmee beter te beheersen. De levenscyclusbenadering in het informatiemodel en risicogestuurde bim-aanpak heeft Sas van Vreeswijk eind 2017 al de BIM Award van het jaar van EBP opgeleverd. Hoe stroomlijnt deze projectorganisatie de communicatie en multi-disciplinaire samenwerking? 
 
Oplossen nautisch knelpunt
De bouw van een derde kolk in de Prinses Beatrixsluis en verbreding van het Lekkanaal in Nieuwegein hebben als doel het oplossen van een nautisch knelpunt. Het is namelijk de enige sluis in de drukke scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en Amsterdam waar steeds meer en grotere schepen doorheen moeten. Dit grote infrastructuurproject is op basis van een Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM) gegund aan bouwcombinatie Sas van Vreeswijk, bestaande uit Besix, Heijmans en Jan de Nul. Ter ondersteuning van het informatiemanagement hebben zij ook een aantal bim-adviseurs van iNFRANEA bij het project betrokken. “Wij zijn vanaf de start begonnen met een levenscyclusbenadering en het integreren van alle beschikbare en benodigde informatie”, vertelt technisch manager Leo Nieuwenhuizen (Besix). “Bij eerdere DBFM-projecten hebben wij namelijk al geleerd dat daarmee de samenwerking en communicatie voor alle betrokkenen te verbeteren is, kostbare fouten te voorkomen zijn en de toenemende complexiteit beter te beheersen is. Informatiemanagement is binnen dit project daarom een belangrijk organisatieaspect.”
 
Bim, gis, dms en projectserver
Het managen van alle beschikbare, geproduceerde en benodigde informatie voor grote infrastructuurprojecten is altijd complex. Alleen al in de ontwerpfase werken er teams van zes of zeven bedrijven op verschillende locaties aan alle onderdelen, die moeten voldoen aan een groot aantal eisen en voorschriften. Maar ook het intensief samenwerken met andere technische disciplines is in grote projecten een uitdaging. “Om alle communicatie en samenwerking te stroomlijnen, gebruiken wij een online documentmanagementsysteem (dms), een integraal bim en gis (geografisch informatiesysteem) en een centrale projectserver”, zegt Lieselot Boon van Ostade (Heijmans). “Die zijn via het netwerk in de keet en een beveiligde VPN-verbinding toegankelijk, zodat iedereen op elk gewenst moment en elke locatie alle benodigde informatie kan raadplegen. In de ontwerpfase leveren alle disciplines minimaal iedere twee weken de meest actuele versie van hun bim-model aan, die in een multidisciplinair integraal 3D-model worden geïntegreerd.”     
 
Virtual reality en simulatie
De bim- en gis-modellen van het project Lekkanaal/derde kolk Beatrixsluis worden ook voor virtual reality en simulatietoepassingen gebruikt. “Wij hebben onder andere een ‘simulator’ ontwikkeld voor het trainen van het bedieningspersoneel van de sluizen in een realistische omgeving, zonder verstoring van de operationele bedrijfsvoering”, vertelt bim-manager Maarten van den Berg (iNFRANEA). “Met zo’n virtuele simulator (ook wel digitale tweeling genoemd) kunnen wij ook de schippers alvast het passeren van de nieuwe sluis laten ervaren, zodat de kans op aanvaringen afneemt. Verder wordt de bim-informatie nog gebruikt voor het maken van veiligheidsinstructies voor het bedieningspersoneel en onderhoudsmonteurs, de uitvoering van veiligheidskeuringen en het registreren van inspectie- en keuringsdata. Ook geven wij belangstellenden daarmee een kijkje achter de schermen, tijdens publieksdagen zoals de Dag van de Bouw. Andere innovatieve IT-toepassingen binnen dit project zijn het 3D-laserscannen van de bestaande infrastructuur, GPS-machinebesturing, meting van de terreinstatus met een drone en het 4D-plannen.”
 
Gerealiseerde voordelen
Bouwcombinatie Sas van Vreeswijk realiseert meerdere voordelen met het centraal beheren en integreren van alle informatie. De configuratiemanagementdatabase ondersteunt zowel de elektronische communicatie tussen alle medewerkers, waardoor het gebruik van e-mail beperkt wordt, als het koppelen van eisen aan risico’s en beheersmaatregelen. Dat vereenvoudigt niet alleen de dagelijkse communicatie, maar ook het distribueren van alle informatie en documenten. Verder vergroot het tweewekelijks geactualiseerde bim het projectinzicht van alle betrokkenen, waardoor zij betere keuzes kunnen maken. Het integrale model maakt tevens mogelijke fouten (hiaten en clashes) inzichtelijk, die vervolgens ‘buiten’ te voorkomen zijn.
Door tekeningen die gegenereerd worden vanuit de aspectmodellen te verwerken in het integraal model van een deelobject, kunnen werkvoorbereiders vanuit het 3D-model doorklikken naar een 2D-tekening en omgekeerd. Daardoor is in één opzicht de context van 3D-objecten en hun representatie op gerelateerde tekeningen te zien. Dat verbetert het inzicht in de raakvlakken tussen verschillende disciplines. Daarnaast maakt een gis alle grondgebonden condities en ecologische aspecten inzichtelijk. Zo beheert Sas van Vreeswijk vanuit gis de interne graafvergunningen integraal op basis van alle kaarten van kabels en leidingen, archeologie, ecologie en niet gesprongen explosieven.
 
Omgevingsmanagement
Behalve voor het verbeteren van de interne projectcommunicatie en -organisatie, gebruikt de bouwcombinatie Sas van Vreeswijk bim ook nog voor omgevingsmanagement. Zoals een ontwerppresentatie voor de Koninklijke BLN  Schuttevaer en voorlichting aan belanghebbenden en bezoekers. “Wij hebben in het begin van dit project bijvoorbeeld tijdens het Vreeswijk Vol Vaart-evenement via het bim-model laten zien aan de bezoekers hoe de sluis er straks uit komt te zien. Dit deden we ook tijdens de Dag van de Bouw en Open Monumentendag bijvoorbeeld, waar mensen op hun eigen smartphones via een QR-code de eindsituatie konden bekijken”, vervolgt Boon van Ostade. “Met als doel geïnteresseerden te laten zien hoe groot de nieuwe sluiskolk en dijk worden en waar bijvoorbeeld de nieuwe fietsroute komt te liggen. Daar is erg positief op gereageerd, met als resultaat meer begrip vanuit de omgeving en minder klachten.”
“Dit soort communicatieve toepassingen zijn zonder een integraal bim en centraal informatiesysteem aanzienlijk moeilijker te realiseren”, concludeert van den Berg. “Daarom verdienen de investeringen in het bim, dms en gis zich hier snel terug door alle genoemde voordelen.”
 
Peter Gloudemans is communicatiespecialist bij AddIT Benelux.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties