100 miljoen voor Toekomstbestendige Leefomgeving

Het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft €100 miljoen (waarvan €40 miljoen voorwaardelijk op basis van de inzet van de (door)ontwikkeling van belangrijke industriële nieuwbouw- en renovatieoplossingen) toegekend aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de realisatie van een duurzame economische groei en transitie in de bouw- en infrastructuursector.

100 miljoen voor Toekomstbestendige Leefomgeving| Land Water

Binnen het programma Toekomstbestendige Leefomgeving zullen de partners van het consortium – waarvan Fugro één van de initiatiefnemers is – werken aan slimmer onderhoud, vervanging en renovatie op basis van innovatie en digitale oplossingen. Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Bouw en Techniek coördineert het programma en vertegenwoordigt met meer dan 130 partners de hele sector in Nederland, waaronder kennisinstellingen, opdrachtgevers en toonaangevende aannemers en ingenieursbureaus.

Toekomstbestendige Leefomgeving

Nederland heeft een groot deel van haar welvaart te danken aan betrouwbare infrastructuur. Veel van deze bruggen, tunnels en kademuren dateren van de naoorlogse opbouwfase (1960-1980) en moet de komende decennia worden vervangen. Dit kost veel geld en herstel zorgt voor stremmingen met bijbehorende hinder voor gebruikers en omwonenden. Het is van nationaal belang dat de kwaliteit van de infrastructuur in stand wordt gehouden, ondanks de schaarste aan personeel en materiaal. Om deze complexe opgave goed aan te pakken, is omdenken en kijken naar innovatieve oplossingen essentieel voor het onderhoud, de vervanging en renovatie van civiele kunstwerken.

Via publieke opdrachtgevers en bestaande vervanging en renovatie (V&R-opgave) van civiele kunstwerken, beoogt het programma een versnelde transitie in de infrastructuur. Onderdeel van het consortium is het samenwerkingsverband Talking Assets bestaande uit Fugro, TNO, Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV, Arcadis, Movares en Deloitte welke het project datagedreven beheer en onderhoud gaat leiden. Hierin zullen deze partijen schaalbare digitale oplossingen en slimme werkwijzen ontwikkelen voor effectievere besluitvorming binnen de V&R-opgave en dit helpt om bijvoorbeeld onverwachte uitval in onze infrastructuur te voorkomen, zoals recent gebeurde bij de Prinses Margriettunnel in Friesland en de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer.

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat Chief Data Officer: “Rijkswaterstaat is erg blij met de toekenning door het Nationaal Groeifonds. Hiermee wordt er onder andere een investering gedaan in digitale oplossingen voor beheer, onderhoud en renovatie. Dat is keihard nodig gezien de grote opgave waar Rijkswaterstaat en andere infrabeheerders voor staan. De voorgestelde activiteiten versterken de samenwerking, maken ons samen slimmer en helpen samen meer werk te verzetten.”

Robert Hoddenbach, Global Director Asset Integrity zegt: “De V&R-opgave in combinatie met de impact van klimaatverandering en schaarste op de arbeidsmarkt vraagt in de keten om innovatieve samenwerkingsverbanden en schaalbare technologieën. Fugro is zeer verheugd twee jaar geleden de samenwerking te zijn aangegaan met markt- en publieke partijen wat heeft geleid tot de toekenning van het Nationaal Groeifonds. Dit stelt ons gezamenlijk in staat om te versnellen met datagedreven assetbeheer en onze infrastructuur duurzaam en veilig te blijven gebruiken, nu en in de toekomst.’’

Fugro’s rol

Geo-data specialist Fugro ontwikkelt oplossingen binnen datagedreven beheer en onderhoud om beter en sneller inzicht te verkrijgen in de conditie van civiele kunstwerken. Met innovatieve sensoren en slimme inspecties kan grootschalige monitoring van infrastructuur plaatsvinden. Fugro brengt de data samen en ontwikkelt slimme algoritmes om schades te detecteren en voorspellen. Met de digitale replica van een civiele constructie en accurate voorspellingen over de toekomstige conditie van het kunstwerk kan Fugro betere beslissingen nemen over de veiligheid en het onderhoud. Dit is cruciaal voor de complexe maatschappelijke opgave van Nederland.

Dit programma versnelt Fugro’s ambitie om wereldwijd een belangrijke rol te spelen in de transitie naar datagedreven assetbeheer en onderhoud met hoogwaardige digitale producten en diensten voor monitoring en inspecties van civiele kunstwerken.