11 procent overweegt verhuizing door overstromingsrisico

In het Biesbosch MuseumEiland is de expositie ‘600 jaar Sint Elisabethsvloed- De kracht van het water!’ officieel geopend. 600 jaar geleden, in de nacht van 18 op 19 november, vond de Sint Elisabethsvloed plaats, een van de ergste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis. De dans van Nederland met het water duurt voort tot de dag van vandaag. Zo overweegt 11 procent van de Nederlanders te verhuizen vanwege het overstromingsrisico, dit blijkt uit een peiling over waterveiligheid van Propublic onder 1.364 Nederlanders, in opdracht van Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Waterschap Hollandse Delta.
11 procent overweegt verhuizing door overstromingsrisico| Land Water

Het watermanagement in Nederland oogst overal in de wereld bewondering. Het is zo vanzelfsprekend dat Nederlanders zich nauwelijks bewust zijn van de risico’s in ons land en wat ervoor moet gebeuren om ons land tegen overstromingen te beschermen. Bescherming tegen overstromingen en leren leven met water is voor de Nederlanders van levensbelang. Bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders denkt dat 40 procent van Nederland droog zou blijven zonder onze dijken. In werkelijkheid zou zonder onze dijken en duinen 60 procent van Nederland regelmatig onder water lopen. In het gebied waar men zonder waterkeringen regelmatig natte voeten zou hebben, wonen 9 miljoen mensen en wordt 70 procent van ons bruto nationaal product verdiend.

Groter overstromingsrisico

Een grote meerderheid (86 procent) van de respondenten gaat uit van een groter overstromingsrisico in de toekomst. Toch weet 53 procent van de mensen niet of niet zeker of ze nu op een plek wonen die zou kunnen overstromen. Mensen kunnen dat opzoeken op de website www.overstroomik.nl. Nederlanders zijn zich ervan bewust dat het gevaar van water van drie kanten komt: van voren (zeespiegelstijging), van achteren (rivieren die buiten hun oevers treden) en van boven (regen).

Yves de Boer, voorzitter van het Biesbosch MuseumEiland: “We leven al duizenden jaren met het water. De rituele dans met het water stopt nooit. Zeshonderd jaar geleden heeft deze regio de verwoestende kracht van het water ervaren. Op korte termijn ging dat gepaard met het verlies van levens. Op lange termijn luidde de watersnood de teloorgang in van een bloeiende economische regio. Met deze expositie die bestaat uit tijdlijnen, interactieve belevingskisten, panelen en een zogenaamd dilemmabos, willen we bezoekers leren wat het betekent om te leven met het water. Toen en nu.”

Rijkswaterstaat, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma grijpen 600 jaar Sint Elisabethsvloed aan om de gevolgen te tonen van leven in een land dat is doorsneden met grote rivieren en voor de helft onder zeeniveau ligt. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken deze partijen samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat en Waterschap Hollandse Delta organiseren de expositie ‘De kracht van het water’. Waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, Hoogheemraadschappen Schieland en Krimpenerwaard en Delfland en het Biesbosch MuseumEiland zijn betrokken bij de herdenking 600 jaar Sint Elisabethsvloed. De expositie is nog te zien tot en met 1 december 2022.