2-fasen proces voor verbreding A27 Houten - Hooipolder

De voorbereidingen voor de aanbesteding van het project verbreding A27 Houten - Hooipolder zijn in volle gang. Bij de aanbesteding maakt Rijkswaterstaat gebruik van het 2-fasen proces. Ook is inmiddels duidelijk dat de nieuwe Merwedebrug een stalen boogbrug met betonnen dek wordt. Naar verwachting start de aanbesteding van het DBM-contract Zuid (Hooipolder - Everdingen) voor de zomer. In een later stadium volgt het D&C-contract Noord (Houten - Everdingen).
2-fasen proces voor verbreding A27 Houten - Hooipolder| Land Water

Rijkswaterstaat werkt samen met de markt aan een vitale infrasector. Bijvoorbeeld door ervaringen op te doen met werken volgens het 2-fasen proces. Hierbij stellen we voor de meest risicovolle of onzekere delen van de bouwfase pas een prijs vast wanneer de risico’s beter zijn in te schatten. En dat is precies wat er gebeurt bij de aanbesteding van het project A27 Houten – Hooipolder. “Deze aanpak is nieuw voor ons én voor de toekomstig aannemer”, stelt contractmanager Richard Hartmann. “Dat maakt het uitdagend om hier samen in op te trekken.”

Scope 2-fasen proces uitgebreid

Technisch manager Marion Muizelaar vertelt dat het project in het voorjaar van 2020 een marktconsultatie heeft georganiseerd. “Daaruit kwam naar voren dat de markt heel enthousiast is over het feit dat we bij de aanbesteding gebruikmaken van het 2-fasen proces.” Mede naar aanleiding van deze consultatie is besloten om ook het ontwerp van de nieuwe Merwedebrug én de nieuwe Keizersveerbrug aan de scope van het 2-fasen proces toe te voegen. “Dit betekent dat het 2-fasen deel van contract Zuid nu zelfs groter is dan het reguliere deel”, zo licht Muizelaar toe. “Om een beeld te geven: tot het 2-fasen deel behoren de verbreding van de Palenweg, de verbreding van viaduct Steenenhoek, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug, beide inclusief aansluitende weg, en het stuk weg tussen Lexmond en Gorinchem.”

Geluisterd naar wensen van de markt

De duur van de aanbesteding, van preselectie tot gunning, is teruggebracht naar een jaar. Muizelaar: “Doordat in de aanbesteding slechts een deel van de projectscope hoeft te worden uitgewerkt, en de bruggen dus niet, kan deze een stuk korter. Dat is mooi, want dit betekent voor inschrijvers bijvoorbeeld dat ze minder tenderkosten maken.” Hartmann stelt dat Rijkswaterstaat op dit vlak echt heeft geluisterd naar de wensen van de markt. “Ik hoop dat we marktpartijen op deze manier duidelijk kunnen maken dat we het bij dit project écht anders willen doen.”

Stalen boogbrug met betonnen dek

Voor de markt is het ook belangrijk om te weten dat de nieuwe Merwedebrug een stalen boogbrug wordt met een betonnen dek. “In de oorspronkelijke plannen lag het type brug niet vast”, vertelt Muizelaar. “Maar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2020 besloten om de doorvaarthoogte van de nieuwe Merwedebrug, op verzoek van de scheepvaartsector, te verhogen t.o.v. het tracébesluit. Deze komt nu op gelijke hoogte met de huidige Merwedebrug. Door te kiezen voor een stalen boogbrug met betonnen dek kunnen we de doorvaarthoogte het beste inpassen binnen de kaders van het tracébesluit. Daarbij hebben we ons laten adviseren door een externe technische commissie.”

Interessant project voor de markt

De verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder is een zeer interessant project voor marktpartijen. “Het is een omvangrijk en maatschappelijk relevant project”, stelt Muizelaar. “Ook mag de winnende partij enkele beeldbepalende nieuwe bruggen bouwen. Daarnaast is er veel ruimte voor slim en functioneel ontwerpen en bouwen en is het een van de eerste Rijkswaterstaatprojecten waarbij we het 2-fasen proces doorlopen. Voor marktpartijen een mooie kans om ervaring op te doen met deze nieuwe werkwijze.”

Intensief samenwerken

Wat zoekt Hartmann in de nieuwe partners? “We zoeken in ieder geval een partij of combinatie die het project samen met ons tot een succes wil maken. Die technisch capabel is, in staat is om zo’n groot project te organiseren en er samen met ons uit wil komen.” Want het 2-fasen proces betekent ook dat Rijkswaterstaat en de winnende aannemer(s) intensief zullen samenwerken. “We gaan een nieuwe samenwerkingsvorm aan, waarin we samen van alles moeten uitzoeken. Dit betekent dat we, ook als het spannend is, met elkaar in gesprek moeten blijven en het projectbelang voorop moeten blijven stellen. Hiervoor moet je je in de ander kunnen en willen verplaatsen. Dit vraagt een proactieve houding van zowel onszelf als de markt. We hebben er veel zin in.”