50 jaar ‘Grenzen aan de groei’

‘Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport aan de Club van Rome, verscheen in 1972: precies vijftig jaar geleden. Reden voor VVM netwerk van milieuprofessionals om de hele maand juni online en ‘live’ bijeenkomsten te organiseren rond dit thema. Hoogtepunt is de Nationale Milieudag op 14 juni.
50 jaar ‘Grenzen aan de groei’| Land Water

Foto: Gerd Altmann

Het alarmerende rapport ‘Grenzen aan de groei’ was in 1972 wereldwijd het startsein om het milieubeleid hoger op de agenda te zetten. De schrijvers brachten voor het eerst de wisselwerking in beeld van vijf kritische factoren: bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling. Dit gebeurde in de vorm van scenarioberekeningen voor de periode 1970-2070, met dramatische uitkomsten. Voor het eerst drong het bij heel veel mensen door hoe slecht natuur en milieu ervoor stonden. 

De VVM (netwerk van milieuprofessionals), Club of Rome NL en de Jongerenmilieuraad (JMR) grijpen dit gouden jubileum aan stil te staan bij wat er sinds 1972 is bereikt en vooral wat niet. Is het beeld voor wat de wereld de komende vijftig jaar te wachten staat nog net zo dramatisch als de eerdere berekeningen, of zelfs nog erger? En wat betekent dit voor de toekomst?

Online sessies en live bijeenkomsten

Dat stilstaan doen ze tijdens zeven activiteiten in de maand juni. Ze trappen online af op 1 juni: dan bekijken ze hoe we onze hoofden koel kunnen houden tijdens de hete zomers die steeds vaker voorkomen. En op 9 juni is het vervolg, als de bekende onderzoeker Gaya Herrington de voorspellingen uit 1972 toetst aan de huidige werkelijkheid. De Nationale Milieudag vindt plaats op 14 juni in Antropia in Driebergen, met o.a. staatssecretaris IenW Vivianne Heijnen, klimaatprofessor Detlev van Vuuren, jonge klimaatbestuurder Laura de Vries, activist Raki Ap en vele anderen.

Voorts zijn er op 21 juni een openhartig gesprek over lobby en politiek met Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks Europa) en lobbyist Tanja Meeuwsen en op 22 juni een VVM Café over het duurzaam beheer van grondwatervoorraden. De ‘Grenzen aan de groeimaand’ wordt afgesloten met een online sessie over manieren om jongeren een stem te geven in het milieubeleid op 23 juni. Deze sessie wordt georganiseerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Alle activiteiten op een rij

1 juni – Hoe gaan we om met meer hitte en koeltebehoefte in de zomer? (online)

9 juni – Limits to Growth World model put to the test (online)

14 juni – Nationale Milieudag: Grenzen aan de groei 1972-2022-2072 (Driebergen)

14 juni – NMD Avondprogramma: diner en wandeling ‘Zompige paden’ (Driebergen)

21 juni – Politiek en lobby voor de lange termijn (online)

22 juni – Grondwater als belangrijke buffer meer zichtbaar maken (Utrecht)

23 juni – Hoe geven we een stem aan toekomstige generaties? (online)

Meer informatie en aanmeldmogelijkheden zijn te vinden op www.vvm.info/grenzenaandegroei2022.