Aankomst deuren en bruggen van project Nieuwe Sluis

Na een reis van ruim twee maanden wordt het transportschip Zhen Hua 34 op zondag 29 mei in de haven van Vlissingen-Oost verwacht. Op het schip liggen de twee basculebruggen, vier sluisdeuren, acht rioolschuiven en onderhoudsvoorzieningen van de sluisdeuren voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het schip vertrok op 18 maart 2022 vanuit Penglai in China naar Zeeland.
Aankomst deuren en bruggen van project Nieuwe Sluis| Land Water

Het schip wordt gelost in de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost. Hiervoor moet het schip draaien en achterstevoren de haven invaren om aan de kade te kunnen aanmeren. De deuren en bruggen zijn nog niet nodig bij de bouwplaats van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Ze gaan daarom eerst in opslag in de Autrichehaven in Westdorpe. Hier worden nog de laatste inspecties en werkzaamheden uitgevoerd. Op een later moment worden de vier sluisdeuren in de deurkassen van de Nieuwe Sluis ingevaren. De plaatsing van de bruggen volgt daarna.

In Vlissingen worden de deuren en bruggen afzonderlijk op een ponton geladen om vervolgens met duw- en sleepboten naar Westdorpe te vertrekken. Er zijn zes afzonderlijke transporten nodig om alles te vervoeren. Daarbij passeren ze de Westsluis van het sluizencomplex in Terneuzen. Op dinsdagavond 31 mei 2022 zal het eerste ponton met daarop de brug de Westsluis passeren.

Vanaf verschillende openbare terreinen zijn de aankomst in Vlissingen en het passeren in Terneuzen van dichtbij te volgen. Bekijk de locaties en de laatste informatie over datum en tijd hier!

Project Nieuwe Sluis Terneuzen

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is sinds eind 2017 in volle gang. Na de realisatie is de Nieuwe Sluis een van de grootste sluizen ter wereld. De Nieuwe Sluis is qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama. Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent in het havengebied van North Sea Port en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur beide rekenen op een aanzienlijke economische impuls.