Aanleg A16: hoe is het met Rotterdam The Hague Airport?

De bouwplaats van de A16 Rotterdam ligt op een steenworp afstand van Rotterdam The Hague Airport. Je staat er misschien niet bij stil, maar de aanleg van de snelweg heeft ook impact op het vliegverkeer.
Aanleg A16: hoe is het met Rotterdam The Hague Airport?| Land Water

Bron: Rijkswaterstaat

Bouwkranen en andere objecten mogen niet te hoog zijn en ook rondwaaiend zand of afval kan vliegtuigen hinderen. Duty manager operations Ralf Overduyn houdt voor het vliegveld in de gaten of alles veilig is. Overduyn is verantwoordelijk voor de veiligheid van het deel van het vliegveld waar de vliegtuigen zijn. “Ik controleer de start- en landingsbaan en moet zorgen dat die vrij is van vogels, dat de baan niet glad is en dat er geen sneeuw ligt. Maar ik zorg bijvoorbeeld ook dat instappende passagiers op het platform niet gehinderd worden door de ‘jet blast’ van een taxiënd vliegtuig. Daarnaast draag ik de verantwoordelijkheid voor de planningen van de vliegtuigen bij welke gate en wanneer we bussen inzetten.”

Plannen A16 Rotterdam

Maar de veiligheid beperkt zich niet tot het terrein van de luchthaven zelf, ook daaromheen moet het veilig zijn. Daarom is Overduyn al sinds 2014 in gesprek met Rijkswaterstaat, toen de plannen ontstonden voor de A16 Rotterdam. “Wij gaven aan welke zaken voor ons belangrijk zijn. Obstakels zijn daar een goed voorbeeld van. Denk aan een brug of fly-over, maar bijvoorbeeld ook een bouwkraan. Dat kan gevaarlijk zijn voor de vliegtuigen en ook de zichtlijnen van de luchtverkeersleiders mogen niet gehinderd worden.”

Overduyn sprak met Rijkswaterstaat ook over werkzaamheden aan de grond. “Zand kan bijvoorbeeld verstuiven en dat wil je niet op de start- en landingsbaan. En als je grond omwoelt kan dat ook vogels aantrekken, terwijl wij er juist alles aan doen om vogels van het vliegveld weg te houden.”

Wind

Er is ook onderzocht welke invloed de A16 Rotterdam heeft op de wind. Overduyn: “Bomen en geluidschermen kunnen de wind beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld zorgen voor turbulentie. In de voorbereiding hebben we daar goed naar gekeken, waardoor plannen eventueel nog gewijzigd konden worden.” Sinds bouwcombinatie De Groene Boog daadwerkelijk buiten aan het werk is, is Overduyn nauwer bij het project betrokken. “Het gebied is opgedeeld in een aantal clusters en per cluster moet De Groene Boog aangeven met welk materiaal zij aan de gang gaan, hoe hoog het is en waar het komt te staan.”

Met die informatie onderzoekt en analyseert Luchtverkeersleiding Nederland of een grote kraan of heimachine niet van invloed is op de communicatie- en navigatiehulpmiddelen. “Zulke grote objecten kunnen de radiosignalen van het landingssysteem of andere bakens rondom de luchthaven verstoren”, geeft Overduyn aan.