All-Risk onderzoekt nieuwe veiligheidsnormering

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners, waaronder zes universiteiten, Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, Deltares, diverse adviesbureau's, NGO's en Stowa.
All-Risk onderzoekt nieuwe veiligheidsnormering| Land Water

Om de resultaten goed op waarde te kunnen schatten, is discussie nodig tussen onderzoekers, projectmanagers en geïnteresseerde professionals van buiten All Risk. In een serie van negen webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021, willen de organisatoren de kernboodschap en belangrijkste bevindingen vanuit All Risk bespreken, aan de hand van volgende topics:

  • Donderdag 10 juni: Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag
  • Maandag 14 juni: Macrostabiliteit: betere parameters, modellen of dijkversterking?
  • Donderdag 29 juni: Voorlanden
  • Maandag 5 juli: Beter gronddata of beter gedragsdata? (programma nog niet definitief)

 

Na de zomer zullen nog twee webinars worden georganiseerd: ‘Risicogebaseerde inspecties en interacties faalmechanismes’ en ‘Verder kijken dan versterken’.

De webinars vinden plaats van 16.00 – 17.30 uur en zijn bedoeld voor alle projectmanagers, adviseurs, professionals en studenten met interesse in het All-Risk-onderzoeksprogramma en zijn resultaten. De organisatoren hopen op zo veel mogelijk deelnemers voor een levendige en interactieve discussie.

Meer informatie op de website van All-Risk.