Ambitieuze aanbesteding sluizen en bruggen

Rijkswaterstaat zoekt een vooruitstrevende partner voor beheer en onderhoud van alle sluizen en bruggen in Oost-Nederland. Binnen het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van prestatiecontracten. In dit prestatiecontract is het doel om als gelijkwaardige partners te werken aan innovatief, geoptimaliseerd en duurzaam onderhoud, met oog voor de gebruiker.
Ambitieuze aanbesteding sluizen en bruggen| Land Water

Rijkswaterstaat publiceerde op 24 augustus de nieuwe aanbesteding voor beheer en onderhoud in heel Oost-Nederland van alle zogeheten (beweegbare) natte objecten, oftewel stuw- en sluiscomplexen, gemalen en bruggen. Rijkswaterstaat zoekt daarvoor een vooruitstrevende partij om mee samen te werken en te innoveren. Het accent van de werkzaamheden ligt daarbij werktuigbouw, elektrotechniek en industriële automatisering. Veel van de stuw- en sluiscomplexen in het gebied zijn recent gerenoveerd en daarbij voorzien van sensoren. De door deze sensoren geleverde data biedt veel kansen om het beheer en onderhoud te optimaliseren en te verduurzamen.

Op weg naar een vitale infrasector

Binnen het plan van aanpak ‘op weg naar een vitale infrasector’ wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van prestatiecontracten door het doorvoeren van direct merkbare verbeteringen in projecten en hier lering uit trekken voor structurele verbeteringen op de lange termijn. In dit prestatiecontract betekent dit dat Rijkswaterstaat, om innovatie te stimuleren, een prestatiecontract met een relatief lange looptijd biedt: maximaal tien jaar (zes jaar met de mogelijkheid tot twee keer twee jaar verlenging). Een goede samenwerking is daarbij essentieel en er is een langere terugverdientijd voor investeringen in slimme manieren van werken. Daarnaast komt er een leerruimte Smart Maintenance. Daarmee biedt Rijkswaterstaat ruimte om te innoveren, bijvoorbeeld op het gebied van datagedreven en voorspellend onderhoud. Dat moet het ook mogelijk maken om onderhoud zoveel mogelijk duurzaam uit te voeren en besparingen te realiseren op de lange termijn.

Prestatiegericht onderhoud

Rijkswaterstaat zet bij dit project in op prestatiegericht onderhoud. De focus ligt op de hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de objecten. Zo komt de tevredenheid van de gebruiker voorop te staan. Bovendien wordt de prestatieaannemer uitgedaagd om ook zijn rol als gastheer goed in te vullen en bijvoorbeeld slimme manieren te bedenken om hinder zoveel mogelijk te beperken en proactief te communiceren met belanghebbenden. Al deze ambities komen samen in de drie projectdoelstellingen: verbeteren van het assetmanagement, publieksgericht handelen en bijdragen aan duurzaamheid.

Gelijkwaardige partners

In de beoordeling van de inschrijvingen legt Rijkswaterstaat de nadruk op kwaliteit: de voorgestelde invulling van de projectdoelstellingen. Ook in de uitvoering blijft de inbreng van de prestatieaannemer belangrijk. Aan het begin van het contract stellen beide partijen samen een ambitieagenda op met duidelijke, meetbare prestatie-indicatoren. In een jaarlijkse evaluatie worden de geboekte resultaten vergeleken met de doelen van zowel Rijkswaterstaat als de prestatieaannemer. Zo werken Rijkswaterstaat en prestatieaannemer samen als gelijkwaardige partners aan optimaal en duurzaam beheer en onderhoud van de sluizen en bruggen in Oost-Nederland.