AquaParker: de klimaatadaptieve parkeeroplossing

Morssinkhof Infra presenteert aquaParker: de klimaatadaptieve parkeeroplossing voor het creëren van waterberging met bodempassage en bodeminfiltratie bij bestaande en nieuwe parkeerplaatsen. Het concept is ontwikkeld als oplossing voor de groeiende problemen die ontstaan door klimaatverandering. Met name in stedelijke gebieden leidt de hoeveelheid verharding van straten, trottoirs en parkeerplaatsen steeds vaker tot wateroverlast en hittestress. 
AquaParker: de klimaatadaptieve parkeeroplossing| Land Water

AquaParker is een waterbufferende parkeeroplossing die bij extreme regenval het water opvangt en tijdelijk ‘parkeert’. Zodra de grond het weer aankan, wordt het opgevangen water langzaam in de bodem geïnfiltreerd. Het concept is een co-creatie van Advirens, D&B Betonproductie en Morssinkhof Infra. 

AquaParker: hoe werkt het?

AquaParker is een innovatieve parkeeroplossing die is opgebouwd uit drie lagen. De bovenste laag bestaat uit een stabiele betonplaat, die een solide basis geeft om voertuigen op te parkeren. Deze plaat is 20 cm dik en is voorzien van gaten. De gaten geven water de ruimte om snel in de ondergrond te trekken, waardoor wateroverlast voorkomen wordt. De open structuur biedt daarnaast ruimte om de platen in te zaaien met een kruidenmengsel voor een gevarieerd beeld qua blad en bloemen. De beplanting draagt niet alleen bij aan een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit, het levert ook een bijdrage om hittestress te voorkomen. Voor de beplanting zijn meerdere keuzes mogelijk, die elk overrijdbaar zijn. De beplanting is bovendien bestand tegen zowel droogte als extreme natheid, en tegen strooizout. 

Onder de betonplaat is een substraat aangebracht. Dit substraat heeft een goede waterdoorlatende functie en levert tegelijkertijd een goede voedingsbodem voor de beplanting. Het substraat zorgt, naast de doorlatende eigenschappen, voor zuivering van het regenwater voor dit in de bodem infiltreert.

Het onderpakket zorgt voor de waterbufferende capaciteit die de aquaParker uniek maakt. Regenwater dat bij reguliere parkeerplaatsen niet kan infiltreren en wegstroomt via het riool, wordt bij de aquaParker opgeslagen onder de parkeerplaats. Het water blijft beschikbaar voor de bodem en wordt weer afgegeven zodra de wateropnamecapaciteit dit toelaat. Verdroging wordt zo tegengegaan en de leefomstandigheden van nabijgelegen bomen en ander groen worden verbeterd. 

In het concept van de aquaParker wordt gerekend met 2 kuub wateropslag per parkeerplaats (20 mm statische berging per 100 m² verhardingsoppervlak).

Waarom een klimaatadaptieve parkeerplaats?

In tegenstelling tot trottoirs en rijbanen zijn er onder parkeerplaatsen veelal geen kabels en leidingen aanwezig. Hierdoor is het eenvoudig om in relatief kort tijdsbestek onder bestaande parkeerplaatsen waterberging te creëren. 

De aquaParker wordt standaard geleverd met een motief van ronde gaten. Naast deze uitvoering zijn er meerdere klant- of projectspecifieke opties mogelijk, qua vorm van de gaten, kleur en tekst. Wordt de aquaParker bijvoorbeeld toegepast in een wijk genaamd Sterrenbuurt, dan kunnen de gaten in de vorm van sterren geproduceerd worden. Betreft het een parkeerplaats voor elektrische voertuigen, dan kan de betonplaat geleverd worden in het groen. Ook kunnen letters in het beton worden aangebracht, zoals de naam van de gemeente of woonwijk.