Arcadis bereidt uitrol nationaal waterstofnetwerk voor

Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis werkt in opdracht van Gasunie-dochter Hynetwork Services aan de plannen voor de uitrol van een hogedruk waterstofnetwerk in Noord-Nederland. Dit netwerk vormt een belangrijk deel van de plannen voor een nationale netwerk van buisleidingen dat de vijf grote industriegebieden in Nederland, de waterstofopslag in Zuidwending en onze buurlanden verbindt. Voor de uitrol van dit netwerk wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van bestaande aardgasbuisleidingen. Waar dit niet mogelijk is, wordt nieuwbouw ingezet.

Arcadis bereidt uitrol nationaal waterstofnetwerk voor| Land Water

De start van het waterstofnetwerk in Noord-Nederland werd op 8 december 2022 ingeluid. Net als de rest van het netwerk dient de infrastructuur ruimtelijk zorgvuldig te worden ingepast. Arcadis onderzoekt de milieueffecten voor dit project en beschrijft de gevolgen in een milieueffectrapport zodat dit belangrijke onderwerp een plek krijgt in de besluitvorming. Denk aan ecologische en archeologische onderzoeken maar ook onderzoeken als externe veiligheid. De voorbereiding voor dit omvangrijke project is inmiddels begonnen en zal twee tot drie jaar in beslag nemen.

“De start van het waterstofnetwerk Noord-Nederland is een belangrijke stap naar een CO2-neutrale energievoorziening van de toekomst”, aldus directeur Niels Schallenberg van Arcadis. “Door het zoveel mogelijk hergebruiken van bestaande infrastructuur blijft de impact op de omgeving beperkt. Dit waterstofnetwerk is een relevant onderdeel van de energietransitie voor de industrie. Daarom is het ook belangrijk om dit te doen. We zijn er trots op om hier samen met Gasunie-dochter Hynetwork Services aan te werken.”