Arcadis helpt Gasunie met bodemzaken

Arcadis helpt Gasunie de komende jaren met diensten rond bodem- en grondzaken. Hiervoor heeft Arcadis een raamcontract verworven met een potentiele jaaromzet van enkele miljoenen euro’s. De overeenkomst geldt in eerste instantie voor twee jaar met drie keer de optie om met twee jaar te verlengen. 
Arcadis helpt Gasunie met bodemzaken| Land Water

Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransporthogedruknetten in Europa en bestaat uit ruim vijftienduizend kilometer pijpleidingen, honderden gasontvangststations en tientallen installaties in Nederland en Noord-Duitsland. Dat netwerk moet onderhouden worden voor een goede werking. Om dat goed te organiseren zijn er gedegen plannen, vergunningen en onderzoeken nodig. Denk bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, grondwateranalyses en bouwkundige opnames. Daarnaast zitten er in het contract ook onderwerpen als archeologie, ecologie, stikstofberekening, geohydrologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven.

“Dit is een heel mooi contract, waarbij veel verschillende expertises van Arcadis samenkomen”, aldus divisiedirecteur Water & Milieu Harm Albert Zanting. “De projecten die we de komende jaren doen zijn heel divers. Dat varieert van de ondersteuning bij de aanleg van nieuwe leidingen tot het verplaatsen/verleggen of repareren van leidingen. Arcadis voert hiervoor dan alle benodigde conditionerende onderzoeken uit.”