Asfaltdag 2020 in aangepaste vorm

De Asfaltdag 2020 zal dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden op 8 december, vanwege de beperkte hoeveelheid mensen die in de Flint aanwezig mogen zijn. Voornaamste knelpunt is de verplaatsing van mensen in de gangen.
Asfaltdag 2020 in aangepaste vorm| Land Water

Ook al zou men besluiten de maatregelen verder te versoepelen, verwacht de organisatie dat de 1,5 meter-samenleving nog lang zal gelden. Zeker gezien de huidige gang van zaken met een wekelijks stijgend aantallen besmettingen. Daarom zal de Asfaltdag dit jaar worden gehouden middels een webinar. De organisatie zal op 8 december geïnteresseerden op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in de asfaltbranche. Later in het jaar volgt informatie over de precieze uitvoering hiervan.