BAM start aanleg drinkwatertransportleiding van Dorst naar Breda

BAM Energie & Water is in opdracht van Brabant Water gestart met de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding van Dorst naar Breda. Het betreft de vernieuwing van de verouderde leiding.
BAM start aanleg drinkwatertransportleiding van Dorst naar Breda| Land Water

Een groot gedeelte van het 4 kilometer lange tracé voert BAM Energie & Water, in samenwerking met VLST, uit met een sleufloze, gestuurde boortechniek.

Boringen voor drinkwatertransportleiding

De vijf gestuurde boringen, waarvan een onder een spoorlijn wordt aangebracht, hebben een diameter van 630 millimeter. Het geboorde tracé heeft een totale lengte van twee kilometer. Het overige gedeelte van het tracé wordt op traditionele wijze in open ontgraving uitgevoerd met een waterleiding met een diameter van 500 millimeter.

Voldoende en betrouwbaar drinkwater

De nieuwe transportleiding sluit aan op de nieuwe koers van Brabant Water richting een robuust drinkwatersysteem. Dit systeem moet voorzien in de levering van voldoende en betrouwbaar drinkwater. Hiervoor is een optimale werking van het leidingnet essentieel.