Basalton Quattroblock stabieler dan gedacht

De stabiliteit van Holcims Basalton Quattroblocks bleek tijdens de proeven in 2017 in Delft zo hoog, dat ze niet tot het uiterste konden worden belast. In januari 2022 zijn er nieuwe tests gedaan om de maximale stabiliteit van het Quattroblock, een talud bekledingselement, te bepalen.
Basalton Quattroblock stabieler dan gedacht| Land Water

De tests zijn wederom uitgevoerd in de Deltagoot (Deltares). De stabiliteitsfactor werd destijds vastgesteld op een ondergrens van 1,37. Door een beter gekozen zuilhoogte kon uiteindelijk de maximale stabiliteitsfactor van het Basalton Quattroblock worden vastgesteld met een waarde van 1,64. Het nieuwe stabiliteitsgetal wordt door RWS in de komende versie van de Steentoets opgenomen. Het Basalton Quattroblock blijft hiermee de meest stabiele steenzetting van dit moment.

Met een stabiliteitsgetal van 1,64 kan er nog efficiënter worden ontworpen. Constructies bekleed met het Quattroblock kunnen grotere golven weerstaan, en zowel nieuwe werken als de renovaties van bestaande werken kunnen worden uitgevoerd met een dunnere toplaag. Dit scheelt beton en dus CO2, deze vermindering levert een lagere MKI-waarde op voor het gehele werk en bespaart hierdoor kosten voor de eindgebruiker.