Betonsector viert dit jaar twee mijlpalen

De betonsector viert dit jaar twee mijlpalen: Stichting ‘Betonfabrikanten Bouwblokken en Stenen’ viert haar 40-jarig bestaan. En ingezetene MBI viert het 75-jarig jubileum.
Betonsector viert dit jaar twee mijlpalen| Land Water

Stichting Betonfabrikanten Bouwblokken en Stenen (BB&S), is op 26 juni 1980 opgericht. Deze stichting heeft als doel om de belangen van de betonblokken en -stenenindustrie te behartigen. Metselwerk hoort in onze bouwtraditie. Het Nederlands straatbeeld is herkenbaar aan de unieke uitstraling van gemetselde stenen. Stichting BB&S draagt eraan bij dat metselwerk, in al haar facetten, ook in de toekomst mogelijk blijft. Ingezetene van het eerste uur: MBI, viert daarbij ook nog een eigen feestje. De producent van esthetische gevel- en straatoplossingen bestaat namelijk 75 jaar, waarin ‘de betonsteen’ sterk is geëvolueerd.

BB&S en Betonhuis

BB&S is een autonome sectorvereniging binnen het Betonhuis. Een overkoepelende organisatie die zeven sectoren vertegenwoordigd in het volledige kanaal, te weten: cementproducenten, betonmortelbedrijven en betonproductenbedrijven. Hierbinnen wordt samengewerkt op het gebied van uitwisseling van niet-concurrentiële informatie, bepalen van gezamenlijke standpunten en incidenteel het uitvoeren van gezamenlijke communicatieactiviteiten. De leden van de sector Stenen en blokken zijn ‘MBI’, ‘BIA Beton’ en ‘Betonwarenindustrie Dautzenberg’.

Uitvinder van de nieuwe generatie steen

Die eerste uit dat rijtje participeert vanaf het eerste uur aan de samenwerking. Als 100 procent Nederlands familiebedrijf, opgericht te Eindhoven in 1945 door de heer Anton van der Meijden, heeft MBI alle veranderingen in de betonsector van de afgelopen 75 jaar meegemaakt. ‘Gouden tijden’ werden gevierd en zware tijden van crisis werden overwonnen. MBI is uitgegroeid tot een grote speler op de Nederlandse markt met sterke banden in de gehele keten. Daarbij is MBI vanaf het eerste uur lid van BB&S, welke de sector voorziet van de laatste kennis over technische en functionele eigenschappen van beton. Deze sterke fundering heeft MBI in staat gesteld om de betonsteen door te ontwikkelen naar GeoSteen: een nieuwe generatie steen die niet alleen functioneel en circulair is, maar ook geliefd bij architecten door het kleurrijke en stijlvolle karakter.

Veelzijdig, functioneel en esthetisch

Betonblokken en -stenen zijn een onmisbaar bouwmateriaal. Zeer sterk, altijd betrouwbaar en eenvoudig in de verwerking. Bouwen met betonblokken is economisch maar ook duurzaam vanwege het circulaire karakter van de steen. Als geen ander materiaal kan beton op fysische eigenschappen vorm gegeven worden, denk hierbij aan specifieke akoestische of thermische waarden. De nieuwe generatie GeoSteen is tevens bijzonder esthetisch en draagt bij aan een mooiere leefomgeving. Neem de langformaat gevelsteen GeoStylistix als voorbeeld, een slanke betonsteen met natuursteen look waarmee bijzondere gevels gerealiseerd worden.

Samenwerking gestoeld op kennis

BB&S neemt zitting in zowel het bestuur als in de technische commissie van Stichting Stapelbouw. Deze stichting heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te doen naar het gedrag van metselwerk van alle materialen, zoals: betonsteen, baksteen, kalkzandsteen en cellenbeton. In de afgelopen veertig jaar heeft stichting BB&S dan ook bijgedragen aan een groot aantal projecten.

  • Wetenschappelijk onderzoek naar metselwerkconstructies (binnen de stichting Stapelbouw) en ondersteuning van de leerstoel Stapelbouw van de TU Eindhoven.
  • Betrokkenheid bij het opstellen van beoordelingsrichtlijn 2340 voor betonmetselstenen.
  • Ontwikkelingen in de TGB Steenconstructies en de Eurocode 6.
  • Opstellen van NEN EN 771-3 Specificaties voor metselstenen.
  • Uitvoeren van een levenscyclusanalyse van gemetselde wanden met betonstenen en – bouwblokken.