Bijeenkomst over hoogwaterveiligheid Lith

Waterschap Aa en Maas organiseert op zondagmiddag 2 februari een bijeenkomst over hoogwaterveiligheid in Lith. Samen met inwoners en (oud)medewerkers blikt het waterschap terug op het extreme hoogwater in 1995, nu precies 25 jaar geleden. Ook kunnen bezoekers zien en horen wat het waterschap nu doet om risico’s op overstromingen te minimaliseren. Want werken aan hoogwaterveiligheid is nooit klaar.
Bijeenkomst over hoogwaterveiligheid Lith| Land Water

De waterstand was in 1995 ongekend hoog. Meer dan 250.000  mensen sloegen op de vlucht voor het water. Waterschappers, burgerdijkwachten en aannemers werkten samen om bewoners te beschermen tegen de schuivende en scheurende dijken. Met foto’s en filmpjes laten medewerkers die het hoogwater meemaakten, zien hoe het er uitzag en vertellen zij over hun ervaringen. Vanuit de huidige dijkversterkingsprojecten tussen Cuijk en Ravenstein en Ravenstein en Lith (project Meanderende Maas) vertellen projectteamleden hoe zij nu, samen met de omgeving, werken aan veilige dijken in de toekomst. Met oog voor kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

Doorlopend programma voor iedereen

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen en heeft een doorlopend programma. Binnenlopen kan dus op elk moment. Bezoekers krijgen een drankje en is er live muziek. Ook is er zandzakkenrace.

Datum:                zondag 2 februari
Locatie:                MFA ‘De Snoeck’, Marktplein 24, Lith
Tijd:                       12.00 – 17.00 uur

Campagne Hohohoogwater

De bijeenkomst is onderdeel van de campagne Hohohoogwater die loopt tussen 25 januari en 4 februari, precies de hoogwaterperiode in 1995. In deze periode blikt waterschap Aa en Maas samen met nog zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma terug op de dreiging van 1995, de veranderingen die volgden en onze waterveiligheid in de toekomst. Meer informatie is te lezen op deze webpagina.