Bodem met sponswerking is pijler gezond ecosysteem

Het boerenbedrijf staat niet langer alleen in het teken van voedselproductie. In toenemende mate vraagt de maatschappij van agrarische ondernemers dat zij tevens ecosysteemdiensten ondersteunen en reguleren. Uit onderzoek blijkt dat een bodem met sponswerking daarvoor de pijler is.
Bodem met sponswerking is pijler gezond ecosysteem| Land Water
Bodem met sponswerking is pijler gezond ecosysteem| Land Water
Bodem met sponswerking is pijler gezond ecosysteem| Land Water
Bodem met sponswerking is pijler gezond ecosysteem| Land Water

Het Louis Bolk Instituut heeft onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit van graslanden.