Branchestandaard pakt personeelstekort aan

Voldoende mensen met voldoende kennis is essentieel voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. In de praktijk blijkt dat steeds lastiger. De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft de noodzakelijke functies met de benodigde kennis en competenties. Zij biedt een aanpak voor kwantitatieve en kwalitatieve doorlichting van het personeelsbestand. De standaard helpt managers en HR-medewerkers personeelsbeleid vorm te geven.
Branchestandaard pakt personeelstekort aan| Land Water
Branchestandaard pakt personeelstekort aan| Land Water

Managers van gemeenten in het fysieke domein moeten regelmatig het personeelsbestand aanpassen aan het verloop, veranderende omstandigheden en nieuwe opgaven. De vraag hierbij is: in welke mate kan een gemeente medewerkers aantrekken, inhuren, bij- of omscholen, specialiseren of poolen? De Branchestandaard gemeentelijke watertaken biedt een set producten om beter grip te krijgen op de personeelsbehoefte.

Stedelijk waterbeheerders kunnen met de branchestandaard zien welke kennis nodig is voor zichzelf en hun organisatie. Dit geeft richting aan zelfstudie en het kiezen van de juiste opleiding. Gemeentebestuurders en personeelsmanagers krijgen inzicht in de personele capaciteit en input voor het functiegebouw en de arbeidsvoorwaarden.

Samenhangende producten branchestandaard

  • Branchestandaard-activiteiten geeft aan wat tot het vakgebied van de gemeentelijke watertaken hoort.
  • Branchestandaard-functies beschrijft de vier basisrollen beleidsmedewerker, beheerder, gegevensbeheerder en ontwerper en de bijbehorende competenties. Ook is de verbinding gelegd naar functiewaardering en inschaling.
  • De kennisgebieden en kennisniveaus in Branchestandaard-kennis geven aan wat een stedelijk waterbeheerder moet weten en geven richting aan opleidingen en zelfstudie.
  • Met de organisatiescan kunnen gemeenten en regio’s zich doorlichten op kennis en competenties om inzichten te krijgen voor de aanpak van personeelstekort.
  • De kennisscan is de toets die op hoofdlijnen de aanwezige kennis van de professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer aangeeft.

 

Meer informatie is te vinden op de website van Rioned.