Coalitie Mainstreaming Nature-Based Solutions gelanceerd

De coalitie voor mainstreaming van Nature-based Solutions (NBS) werd vorige week gelanceerd in het New York Water House. Met het vormen van deze coalitie verbinden de samenwerkende partijen zich vrijwillig aan de UN Water Action Agenda. Het doel van de Agenda is om op de natuur gebaseerde oplossingen gangbaar te maken.

Coalitie Mainstreaming Nature-Based Solutions gelanceerd| Land Water

De organisaties in de coalitie, waaronder de Asian Development Bank, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Invest International, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Wereld Natuur Fonds (WWF), Wetlands International en EcoShape, hebben hun krachten gebundeld om in actie te komen.
Samen willen ze een doorbraak maken in de toepassing van op de natuur gebaseerde oplossingen, Het doel is om Nature-Based Solutions (NBS) in 2030 een breed geaccepteerde praktijk te maken.

Ambassadeurs voor NBS

De partijen in de coalitie zetten zich in als ambassadeurs van NBS. Het doel is om met de inzet op NBS volwaardig alternatief te bieden voor het vinden van oplossingen van maatschappelijke uitdagingen in de watersector. Om dit te doen, zal de coalitie ook voorbeelden presenteren van hoe NBS integrale oplossingen kunnen zijn voor traditionele infrastructuur.
Bovendien gaan de partijen aan onderzoeksprojecten werken om NBS als standaardoptie verder te ontwikkelen. Dit kan ook in een hybride vorm met harde infrastructuur. Ten slotte ondersteunen deze organisaties enablers die bijdragen aan de ontwikkeling van NBS. Ze promoten, ondersteunen en investeren mee in zaken zoals het ontwikkelen van een solide business case en het vergaren van technische, ecologische, sociale en systeemkennis.

Het draait allemaal om samenwerking

Tijdens de lancering van de coalitie op 23 maart 2023 spraken de partners hun motivatie voor deelname uit. Yang Villa, Asian Development Bank: “We zijn erg enthousiast om bij te dragen aan de doelen van deze coalitie door bij te dragen aan kennisdeling en opleiding. Niet alleen aan de technische kant, maar ook aan de financiële kant, om de waarde van NBS in onze partnerlanden te ontsluiten.”
Lara Muller, Invest International zei: “Als er één ding is dat NBS vandaag ook hebben bewezen, is dat het allemaal draait om samenwerking om dit mogelijk te maken. Op de grond maar ook op een hoger institutioneel niveau. Met financiers, technische mensen, iedereen met het hart op de juiste plaats om dit mogelijk te maken.”
Bart Geenen van WWF voegde toe: “We geloven echt dat dit de weg vooruit is en dat het begint met het opbouwen van een partnerschap op lokaal niveau.”

Zet NBS op de eerste plaats

Jane Madgwick, Wetlands International: “Als we snel naar een veilige en rechtvaardige wereld willen, dan is het noodzakelijk om NBS voorop te zetten bij de opties voor infrastructuur. Dat kan het beste met dit soort samenwerkingen.”
Lieske Streefkerk-Arts, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat: “We hebben vanmiddag mooie voorbeelden gehoord van NBS, het is ook een onderwerp waar Rijkswaterstaat al lang mee bezig is. We zijn heel blij dat we ons inzetten voor de coalitie en samenwerken aan mainstreamen van NBS.”
André van Ommeren van RVO concludeert: “Zoals we vanmiddag hebben geleerd, gaat het om commitment, samenwerken over sectoren heen en integratie, en daarvoor heb je verschillende partners nodig, zoals hier op het podium. Wij spelen graag een rol om deze partners bij elkaar te brengen om NBS naar een volgende fase te brengen.”

Actie en vervolg coalitie Mainstreaming Nature-Based Solutions

De coalitie biedt een uitwisselingsplatform voor kennis en middelen. De lancering van de coalitie is een startpunt, in de loop van dit jaar geven de partners de coalitie en de acties verder vorm. Organisaties die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan het gangbaar maken van NBS kunnen hun interesse kenbaar maken op de EcoShape-website.