Consortium koplopers ondersteunt het VWI

Wereldwijd ligt een enorme opgave om in 2030 de doelen van de Verenigde Naties te verwezenlijken. Schoon water en sanitair voor iedereen (SDG 6) is één van de doelen waar Witteveen+Bos een bijdrage aan kan leveren. Samen met Ecorys en TwynstraGudde vormt het ingenieursbureau een consortium om in opdracht van RVO het Valuing Water Initiative (VWI) te ondersteunen. Hiermee wordt de basis gelegd voor een coalitie van koplopers die de Valuing Water Principles willen toepassen en uitdragen.
Consortium koplopers ondersteunt het VWI| Land Water
Consortium koplopers ondersteunt het VWI| Land Water

Het Valuing Water Initiative (VWI) wil betere besluitvorming over water. Aan de hand van praktische casestudies wil VWI¬†systeemverandering in kaart brengen in de manier waarop water wordt gewaardeerd in beleid, praktijk,¬†financi√ęn en gedrag. De lessen die uit de cases kunnen worden getrokken over de processen voor¬†totstandkoming van systeemverandering dienen als inspiratie om elders soortgelijke veranderingen teweeg¬†te brengen.

VWI wil systeemverandering

Het doel van de koploperscoalitie is het toepassen van de United Nations Valuing Water Principles en het delen van kennis. Ter ondersteuning van dit doel wordt een aantal voorbeeldprojecten en hun bijdrage aan systeemverandering voor het waarderen van water geanalyseerd. Door middel van inspirerende showcases die het leerproces belichten, een sterke coalitie en effectieve communicatie zal VWI anderen aanzetten tot het nemen van op systeemverandering gerichte acties die nodig zijn om onze gezamenlijke doelen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te realiseren.