Contract Oosterscheldekering kent veel verbeteringen

Rijkswaterstaat heeft een nieuw prestatiecontract op de markt gezet voor het meerjarig onderhoud van de Oosterscheldekering en het omliggende areaal. Het contract bevat een aantal verbeteringen uit het programma ‘Op weg naar een vitale infra’. "Wij hebben er maximaal aan gesleuteld om het contract te perfectioneren", aldus contractmanager Edwin van Splunder en technisch manager Henk van de Ruit.
Contract Oosterscheldekering kent veel verbeteringen| Land Water

“Het nieuwe contract is enorm divers”, zo trapt Edwin van Splunder af. “Het omvat het onderhoud van het gehele areaal van de Oosterscheldekering: de Veerse Dam, de Oosterscheldekering en Brouwersdam én de aangrenzende watersystemen Veerse Meer, Oosterschelde west, het Grevelingenmeer en Voordelta.”

Oosterscheldekering: prestigieuze opdracht

“Naast het reguliere onderhoud gaat het ook om diverse variabele onderhoudswerkzaamheden, zoals de renovatie van de Brouwerspuisluis. Bovendien komen alle disciplines aan bod: elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, civiel en groenbeheer. Een prestigieuze opdracht dus.” De looptijd van het prestatiecontract is vijf jaar met mogelijk twee keer twee jaar verlenging. Van Splunder: “Hiermee sluiten we aan bij een van de verbeterpunten uit het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infra’, waarin een langere looptijd van contracten is opgenomen.”

Samen werken = samenwerken

Henk van de Ruit vertelt dat Rijkswaterstaat continu werkt aan de verbetering van de contracten. “Daarbij luisteren we goed naar de wensen en aanvullingen van de markt. Dit is in onze optiek een prachtige opdracht om te vergeven. We zoeken een partij die samen met ons de gestelde doelen en ambities wil waarmaken.”

Hij vervolgt dat Rijkswaterstaat een aanbieder zoekt met ervaring binnen de natte infrastructuur, maar die ook thuis is in alle technische disciplines en moderne onderhoudsmethodieken. “Deze partij moet de contractfilosofie weten te doorgronden, kunnen meedenken over de instandhouding van onze assets op de lange termijn én moet op dezelfde golflengte zitten. Als dat lukt heeft de marktpartij een veelomvattende en langlopende opdracht die ook interessant is omdat waterveiligheid hoog op de politieke agenda staat.”

Innovatiekracht

De grootste uitdaging is volgens Van Splunder en Van de Ruit dat een marktpartij het werk niet moet onderschatten. “We zoeken een reële inschrijving die matcht met onze inschatting van het werk. Daarbij gaan we voor een maximale prijs/kwaliteitverhouding, waarin innovatie, duurzaamheid, assetmanagement en samenwerking voor de lange termijn zwaar meetellen. We kopen duurzaam in, letten bijvoorbeeld op CO2-uitstoot en recycling. Er zijn bovendien tal van innovaties op het gebied van datamanagement zoals digitaal inspecteren en 3D-tekeningen van objecten. We kijken uit naar een partij die daarvoor open staat en er in mee wil gaan.”

Flinke stappen gezet in contracten

Er is door Rijkswaterstaat en marktpartijen hard gewerkt aan de verbetering van prestatiecontracten. Als voorbeeld geeft Van de Ruit aan dat de prestatie-eisen en onderhoudsmethodieken in dit nieuwe prestatiecontract explicieter zijn. “We geven de opdrachtgever de juiste informatie mee. De onderhoudsmethodieken van het contract hebben we ook laten toetsen door ervaren maintenance engineers. Ook hun conclusie is dat er flinke stappen zijn gezet. Het nieuwe prestatiecontract is nu meer ‘maatwerk’, met kortcyclische afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van het werk bewaken, de werkwijzen en onderhoudsmethoden monitoren, evalueren en zo nodig bijstellen én de link met assetmanagement leggen. Het assetmanagement wordt met dit nieuwe contract dan ook een stuk beter ingericht. Wij hebben er maximaal aan gesleuteld om het contract te perfectioneren. We zijn vol vertrouwen én trots op het eindresultaat.”