De geur van waterstof: een stap vooruit

Stedin en GRDF, de grootste gasnetbeheerder in Frankrijk en Europa, onderzoeken het toevoegen van geur aan waterstof. Net zoals aardgas is waterstof geurloos. Bij het vinden van de juiste geur is onder andere de geschiktheid voor waterstoftoepassingen, waaronder de brandstofcel, van belang. In de geur van aardgas zit bijvoorbeeld zwavel. Dit kan niet in een brandstofcel worden gebruikt. In het onderzoek van Stedin en GRDF zijn drie geuren uitgekozen. Vervolgonderzoek is nodig voordat de geur ook toegepast kan worden in de praktijk.
De geur van waterstof: een stap vooruit | Land Water

In dit onderzoek ‘Het identificeren van drie zwavelvrije geurstoffen en hun geschiktheid voor waterstof in het gasnet’, dat samen met onderzoeksbureau DNV is uitgevoerd, zijn drie geuren geselecteerd op basis van belangrijke kenmerken, zoals unieke en alarmerende geurbeleving en ruikbaar vanaf kleine concentraties. De drie geuren zijn getest in een brandstofcel, een toepassing die waterstof omzet in elektriciteit. Alle drie de geuren slaagden in de test. Uit geurproeven die Stedin heeft uitgevoerd op ruim 600 medewerkers is 2-hexyne de favoriet gebleken. 2-hexyne is een moeilijk te omschrijven geur, dat is goed en belangrijk voor de herkenbaarheid. Stedin trekt samen met GRDF op in het vervolgtraject om verder onderzoek te doen naar deze geurstof.

David Peters, cto bij Stedin: “In de toekomstige energievoorziening vervullen duurzame gassen een belangrijke rol. Door nu dit onderzoek te doen en een mogelijk nieuwe geurstof te vinden, zetten we belangrijke stappen naar een toepassing van waterstof. Daarvoor is veel onderzoek nodig. De samenwerking met de Franse netbeheerder GRDF onderstreept de gezamenlijke route naar een klimaatneutrale toekomst.”

Waterstof onderdeel van de energietransitie

Dat waterstof onderdeel is van de energietransitie en een belangrijke oplossing is om het aardgas mee te vervangen, wordt Europa-breed erkend. Niet alleen uit het Nederlands onderzoeksprogramma HyDelta, maar ook uit Ready4H2 blijkt dat voor het grootste deel het bestaande gasnet gebruikt kan worden voor de distributie van waterstof. De overtuiging dat het gasnet een belangrijke asset blijft door de komst van duurzame gassen geeft Europese netbeheerders GRDF en Stedin voldoende aanleiding voor dit, en ander onderzoek rondom de veiligheid en betaalbaarheid van waterstof door bestaande gasleidingen.