De Stichtse Rijnlanden traint noodmaatregel Lekdijk

Medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden trainen op 20 september het ‘bekrammen’ van de Lekdijk bij Salmsteke. Met grote krammen wordt een soort folie op de dijk vastgemaakt. Een noodmaatregel die het waterschap kan inzetten om de dijk veilig te houden tijdens werkzaamheden. Om goed voorbereid te zijn op extreme situaties, heeft het waterschap voor de hele Lekdijk een Hoogwateractieplan (HWAP) opgesteld, zolang de werkzaamheden aan de dijk plaatsvinden. Hierin zijn alle afspraken en acties voor alle betrokkenen duidelijk vastgelegd. Zo worden de waterstanden goed in de gaten gehouden en worden op tijd maatregelen genomen om de dijk veilig te houden, zoals het bekrammen van de dijk.

De Stichtse Rijnlanden traint noodmaatregel Lekdijk| Land Water

Het grote dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk is in een nieuwe fase gekomen. Na lang plannen maken, start deelproject Salmsteke met het werk aan de dijk zelf. De schop gaat in de dijk om hem uiteindelijk te versterken. Door het werk aan de dijk wordt de dijk tijdelijk minder sterk.

Hoogwater en de Lekdijk

De grasmat op de dijk wordt tijdens het werk verwijderd of kan beschadigd zijn. Zolang er geen water tegen de dijk aan staat maakt dat niet uit. Maar bij hoog water in de Lek betekent dit dat het waterschap de Lekdijk op dit traject extra in de gaten zal houden. Ook wordt er dan gelet op de waterstanden die verwacht worden. Misschien moeten dan maatregelen genomen worden om de dijk te beschermen tegen erosie of beschadiging door de werking van water, wind of ijs.

Container met noodmaterialen staat paraat

Om voorbereid te zijn op de extra te nemen maatregelen staat een container in de buurt klaar met noodmaterialen. Zo zijn deze snel beschikbaar in geval van hoog water. In de container zit onder andere bekrammingsmateriaal. Daarmee kan een soort folie op de dijk worden vastgemaakt. De folie werkt als een soort graslaag die de dijk beschermt. Deze noodmatregel is bedoeld om plekken waar tijdelijk weinig of geen gras aanwezig is, te versterken. Medewerkers van het waterschap trainen het vastmaken van de ‘folie’ aan de dijk.

Als de werkzaamheden bij Salmsteke zijn afgerond, gaat de container naar het volgende deeltraject waar aan de Lekdijk gewerkt wordt. De zeven deeltrajecten van het programma Sterke Lekdijk zijn naar verwachting in 2028/2029 afgrond. Dan is de hele Lekdijk versterkt.