Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed

Het werken aan hoogwaterveiligheid gaat altijd door. Toch is er eind 2020 een mijlpaal bereikt. Met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer - de laatste van de achttien zogenoemde geprioriteerde kades – is ook Neer beschermd tegen hoogwater. Zo zijn alle dijkversterkingen van project Maaswerken binnen de afgesproken tijd afgerond.
Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed| Land Water
Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed| Land Water

De glazen keerwand bij Neer is in januari 2020 uitvoerig getest in de Deltagoot. (Foto: Deltares)