Drones houden Nederland in de toekomst bereikbaar

De stichting Dutch Drone Delta is officieel opgericht en daarmee is er een belangrijke stap gezet om de potentie van drones en Urban Air Mobility in Nederland te verwezenlijken. Grote Nederlandse partijen waaronder Luchtverkeersleiding Nederland, Schiphol, Port of Rotterdam, KPN, NLR en a.s.r. verzekeringen hebben deze stichting opgericht met als doel om de markt voor Urban Air Mobiliteit, de uitbreiding van stadsverkeer naar het luchtruim, te ontwikkelen. Minder vrachtwagens op de weg, drone-taxi’s en snel transport van bloed en organen door de lucht, die toekomst is dichterbij dan je denkt.
Drones houden Nederland in de toekomst bereikbaar| Land Water

Om luchtvervoer met drones mogelijk te maken, moet er nog veel werk worden verricht zoals het bepalen van logische vliegroutes, het veilige kunnen combineren van bemand en onbemand luchtverkeer, het verzekeren van vluchten en lading en de connectiviteit in de lucht. Door de unieke samenwerking in de stichting brengt iedere partij zijn eigen relevante marktkennis en expertise in om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen voor deze complexe uitdagingen. De Dutch Drone Delta partners hebben afgelopen maanden al een aantal belangrijke vluchten uitgevoerd, waaronder de eerste pakketbezorging in de Rotterdamse haven en de eerste inspecties met drones op en nabij Schiphol.

Personen- en vrachtvervoer met drones

“Door het uitvoeren van dergelijke vluchten leren we enorm veel en zo werken we stap voor stap naar het uiteindelijke doel om personen- en vrachtvervoer met drones op een veilige, duurzame en economisch haalbaar wijze mogelijk te maken”, zegt Jan Willem Verkiel, Voorzitter van de Dutch Drone Delta.

De groei van de bevolking en de trek naar de grote steden zet de binnenstedelijke en interstedelijke bereikbaarheid in Nederland onder druk. Dit creëert een reële behoefte aan nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen. “Nederland heeft echt een mobiliteitsuitdaging. Willen we Nederland optimaal bereikbaar houden dan moeten we serieus gaan kijken hoe we naast de bestaande Nederlandse infrastructuur ook de mogelijkheden in het luchtruim optimaal kunnen benutten”, zegt Henri Deelstra van Antea Group. “Voor drones heb je bijvoorbeeld drone-landingsplaatsen nodig, zogenoemde drone-ports. Deze zouden bijvoorbeeld op het dak van bestaande parkeergarages en treinstations kunnen worden gerealiseerd.”

“We willen voorzien in de behoefte van toekomstige mobiliteit en transport in stedelijk gebied die vraagt om een goede doorstroming, met goede luchtkwaliteit in de omgeving en zo weinig mogelijk geluidshinder”, zegt Lennard Verhoeff van NLR. “De mooie mix van partners in de Dutch Drone Delta maakt het mogelijk om met concrete projecten aan te tonen hoe Urban Air Mobility op een veilige en effectieve wijze daaraan kan bijdragen”, stelt hij.

Dutch Drone Delta