Dronkers secretaris-generaal bij Infrastructuur en Waterstaat

Mr. ing. J.H. (Jan Hendrik) Dronkers wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.
 Dronkers secretaris-generaal bij Infrastructuur en Waterstaat| Land Water
 Dronkers secretaris-generaal bij Infrastructuur en Waterstaat| Land Water
Jan-Hendrik Dronkers tijdens Rijkswaterstaat Marktdag 2015. (Foto: Rijkswaterstaat).

Jan Hendrik Dronkers is op dit moment directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Rijkswaterstaat, hoofdingenieur-directeur van de directie Noord-Holland en plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De nieuwe secretaris-generaal rondde de hts-opleidingen Civiele techniek en Economische bedrijfstechniek af en studeerde daarna Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.