Duikinspectie stuw Roermond: scheuren in drie jukken

Uit een duikinspectie is gebleken dat drie jukken van stuw Roermond scheuren bevatten. Deze inspectie werd uitgevoerd nadat er in januari 2022 schade is ontstaan aan de stuw. Onlangs zijn de beschadigde jukken een aantal millimeter naar achteren uitgezet. Rijkswaterstaat heeft daarop besloten de jukken met een schoorconstructie te verstevigen.
Duikinspectie stuw Roermond: scheuren in drie jukken| Land Water

Woensdagavond 12 januari is stuw Roermond gezet vanaf een kraanschip. Vanwege schade aan de stuw kon dit niet via de normale procedure. De volgende stap was het onderzoeken van de schade. Uitvoering van dit onderzoek was afhankelijk van de stroming en het zicht onderwater. Uit deze duikinspectie eind januari is gebleken dat drie jukken scheuren vertonen (juk 14, 15 en 16).

Met een constructieve versteviging is dit op zaterdag 12 februari verholpen. Vooruitlopend op deze reparatie was er ballast op de jukken geplaatst om deze te verstevigen en is er een continue meting op de jukken gezet om ze te monitoren. Sinds 16 februari zijn de beschadigde jukken een aantal millimeter naar achteren uitgezet. Een kleine uitzetting weliswaar, maar meer dan de veiligheidsnorm.

Oplossing: schoorconstructie

Om de beschadigde jukken te verstevigen, is een schoorconstructie, een constructie van buizen, aan wal gemonteerd op zaterdag 12 februari. Deze constructie is benedenstrooms tegen de drie jukken geplaatst. Daarmee zijn de jukken verstevigd en ook stabiel. Het werk is nog niet helemaal klaar. Bij een lage waterafvoer gaat onder water laswerk gedaan worden om de versteviging daarmee af te ronden.

Tot aan dat moment kan het zijn dat er hogere waterafvoeren komen op de Maas. Middels het eerder ingezette kraanschip, zal de stuw dan gestreken worden. De stand en toestand van de jukken wordt ook na de plaatsing van de schoorconstructie, nauwlettend gemonitord.