Duitse lof voor Grensmaas: Ein Fluss wird wild

Duitse lof voor Grensmaas: Ein Fluss wird wild

De Duitse wetenschapsjournalist Gunther Willinger komt in het blad Energiewende-Magazin tot de slotsom dat het project Grensmaas ook voor Duitsland een voorbeeld is hoe je met een gedaantewisseling van een rivier kunt bijdragen aan klimaatadaptatie.

Duitse lof voor Grensmaas: Ein Fluss wird wild

In het hoofdartikel Ein Fluss wird wild van Willinger, zegt de Belgische ecoloog Kris van der Looy dat het Grensmaas-project een belangrijke bijdrage levert aan de internationale klimaatdoelstellingen. De 2500 hectare Grensmaasnatuur zorgen voor de compensatie van de CO2-uitstoot van een stad als Luik. Volgens Van der Looy is die natuurontwikkeling van 2500 hectare op de schaal van het Grensmaasproject eenmalig in de hele wereld.
Willinger is verrast over de snelheid waarmee de natuur zich ontwikkelt. “Het is nauwelijks voor te stellen dat deze idyllische natuurgebieden enkele jaren geleden nog bouwwerkplaatsen waren.”

Toeristische perspectieven Grensmaas

En hij stipt de toeristische perspectieven van het project Grensmaas aan. Naast het Heuvelland doemt meer en meer de Grensmaasnatuur op waarmee Zuid-Limburg zich nationaal en internationaal kan afficheren. De Duitse journalist wijst ook nadrukkelijk op de nieuwe band tussen mens en natuur die de uitvoering van het project Grensmaas mogelijk heeft gemaakt. Willinger: “Het project Grensmaas bewijst dat het mogelijk is een rivier weer toekomstbestendig te maken.”

Het artikel is hier te lezen.