Duitsland krijgt vier stuwen voor aanpak weersextremen

Waterschap Limburg heeft onlangs vier stuwen geleverd aan Wasser- en Bodenverband Baaler Bruch, gevestigd in Weeze, Duitsland. Deze stuwen dragen bij aan het tegengaan van de verdroging tijdens periodes met neerslagtekorten. En helpen bij de waterbeheersing tijdens hevige neerslag.

Duitsland krijgt vier stuwen voor aanpak weersextremen| Land Water

Het verzoek om samenwerking en kennisuitwisseling kwam begin dit voorjaar van Wasser- en Bodenverband Baalerbruch. Hun beheergebied, binnen de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), omvat van onder anderen de Wellse Molenbeek, Eckeltsebeek en Horsterbeek. Dit gebied heeft ook met een toenemende mate last van verdroging en dus ook dalende grondwaterstanden. Het ontbrak echter aan stuwmogelijkheden in dit gebied. Het plaatsen van stuwen in dit gebied heeft een dubbel voordeel. Door de stuwen in de hoogste stand te zetten houd je meer water vast aan zowel de Duitse als Nederlandse kant. Dit vermindert dus lokale verdroging en draagt bij aan het verhogen van de grondwaterstanden.
Ook helpen de stuwen bij het gecontroleerd afvoer van grote hoeveelheden water tijdens zware neerslag. Hierdoor kunnen de beken het water beter aan en draagt het bij aan het beperken van eventuele wateroverlast.

Internationale samenwerking

Chrit Wolfhagen, lid dagelijks bestuur: ‘’Dit gezamenlijke initiatief toont de waarde van internationale samenwerking in het beheersen van water gerelateerde uitdagingen. Water kent namelijk geen grenzen. Door de plaatsing van deze stuwen dragen we bij aan het tegengaan van verdroging en het verbeteren van de waterbeheersing in het gehele stroomgebied. Waardoor we beter voorbereid zijn op extremere weersomstandigheden in de Euregio.’’

Onderhoud en bediening stuwen

Naast het beschikbaar stellen van deze stuwen heeft Waterschap Limburg ook geadviseerd over de plaatsing van de stuwen en meegeholpen bij de plaatsing. Het onderhoud en de bediening van de stuwen is en blijft de verantwoordelijkheid van Wasser- und Bodenverband Baalerbruch. De stuwpeilen zullen zo veel mogelijk worden ingesteld om zo veel mogelijk water vast te houden. Bij grote en/of te hoge piekafvoeren zullen ze in sommige gevallen worden verlaagd.