Duurzame energie voor de RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om de infrastructuur energiezuiniger te maken en tegelijkertijd de benodigde energie duurzaam op te wekken. Daarom is besloten om binnen het project RijnlandRoute een zonnepark met energieopslag in knooppunt Hofvliet te realiseren. Het zonnepark zal ongeveer driekwart van de benodigde energie voor de nieuwe N434 gaan opleveren.
Duurzame energie voor de RijnlandRoute| Land Water

Foto: wUrck architectuur stedenbouw landschap 

De zonnepanelen zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot in een periode van 25 jaar met ruim 20.000 ton afneemt. De opbrengst van de bijna 4.600 zonnepanelen wordt geschat op ruim 1.500.000 kWh per jaar. De N434 (inclusief de Corbulotunnel) gaat jaarlijks ongeveer 2.000.000 kWh aan elektriciteit verbruiken, voor onder andere ventilatie, verlichting en diverse andere installaties in de tunnel. Door dit zonnepark aan te leggen kan dus ongeveer 75 procent van het energieverbruik van de N434 op duurzame wijze lokaal worden opgewekt. Eén van de andere innovaties die wordt toegepast om energie te besparen is het verlichten van de inritten van de tunnel met Solar Optic Fiber, glasvezellenzen die licht opvangen en meedraaien met de zon.

Flow-batterijen

Om een deel van de opgewekte energie op te slaan worden flow-batterijen gebruikt. Dit zijn speciale batterijen met een extra lange levensduur die het overschot aan opgewekte stroom van overdag opslaan om ’s nachts weer te gebruiken voor het verlichten van de tunnel. Ook wordt de stroom gebruikt voor diverse andere installaties.
Grootschalige energieopslag in combinatie met lokale duurzame opwekking is nu nog volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt nog niet veel met energieopslag gewerkt. Zeker niet in deze omvang, omdat de exploitant van zonnepanelen de opbrengsten (overdag) nu nog mag salderen met het gebruik op een ander moment (meestal ’s nachts). Deze salderingsregeling wordt door het Rijk afgebouwd tussen 2023 en 2031. Daarmee wordt het steeds interessanter om de overdag geproduceerde energie, die niet meteen gebruikt kan worden, zelf op te kunnen slaan. Door dit principe nu toe te passen bij de RijnlandRoute kan deze techniek verder ontwikkeld worden. De uitvoering en onderhoud van het zonnepark zal door aannemer Comol5 worden gedaan. Voor het zonnepark moeten eerst nog de benodigde procedures worden doorlopen.

Inpassing met drijvende panelen

Een zonnepaneelveld is goed landschappelijk inpasbaar in knooppunt Hofvliet. Op deze locatie passen bijna 4.600 panelen van 2 m² per stuk. Meestal zie je dat zonnepanelen op stalen frames op het maaiveld zijn geplaatst. Tussendoor zijn dan looppaden (of maaipaden) voorzien voor onderhoud. In overleg met een landschapsarchitect is gekozen om de panelen met drijvers op water te leggen. Het voordeel daarbij is dat de panelen hierdoor laag en zoveel mogelijk uit het zicht in het landschap liggen. Ook hoeft er niet gemaaid te worden tussen de panelen. Verder is gekozen voor een oost-west-oriëntatie, omdat de zon draait is zo de opbrengst van energie meer verspreid over de dag.