‘Duurzame Parel’ voor project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is door de ‘Green Deal Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw’ beloond met een ‘Duurzame Parel’. Het project onderscheidt zich op het gebied van duurzaamheid. Volgens een beoordelingscommissie is Noorderzijlvest erin geslaagd om duurzaamheid in het project een plek te geven alsof het er als vanzelfsprekend bij hoort. 
‘Duurzame Parel’ voor project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp| Land Water

De commissie zegt: “Duurzaamheid is geïntegreerd in het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp door vanaf een vroeg stadium opdrachtgever en opdrachtnemer te laten samenwerken. Het projectteam betrok de gebiedspartners en andere stakeholders bij het besluitvormingsproces. Zowel communicatie binnen als buiten de organisaties kreeg veel aandacht. Verder stuurt het project op een duurzaam ontwerp en een duurzame uitvoering door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten zoals de Omgevingswijzer en de CO2-Prestatieladder.” 

Het waterschap zorgt met dit project voor: 

  • Het bouwen van een nieuw modern gemaal in de ‘voormalige’ zeedijk direct naast de rijksmonumentale Hunsingosluis; 
  • De rijksmonumentale Hunsingosluis ombouwen tot een schutsluis voor beroeps- en recreatievaart; 
  • Het verleggen van de regionale waterkering in het dorp naar de ‘voormalige’ zeedijk zodat de oude waterkering weer de vroegere functie terugkrijgt; 
  • Vispasseerbaar maken het nieuwe gemaal en de schutsluis. 

 

Vanuit de opgave van het waterschap volgden een reeks kansen die de cultuurhistorie, leefbaarheid, economie en recreatieve functie van het dorp Zoutkamp impulsen kunnen geven. Het proces om die ideeën samen met de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland en het dorp vorm te geven en de bereidheid te tonen er aan mee te betalen, loopt al een tijdje. Juist vandaag werd bekend dat de provincie Groningen geld uittrekt voor de aanleg van een fietsbrug over het Reitdiep bij Zoutkamp. De realisatie van een aantrekkelijke fietsverbinding is één van de kansen die als positieve impuls voor het dorp is benoemd. De uitvoering van de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is gepland vanaf 2023. Alles over de Nieuwe Waterwerken en de kansen die het biedt, is te lezen via de website van Waterschap Noorderzijlvest.

Begin 2017 is de Green Deal Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw (DGWW) ondertekend door ruim zestig partijen uit de sector. De partijen komen uit de gehele spoor- en grond-, weg- en waterbouwsector. In deze unieke samenwerking willen betrokken partijen duurzaamheid in de héle sector naar een hoger plan tillen.