EASAC: pas waterstof zonder ‘fossielsubsidie’

Waterstof is een belangrijk alternatief voor sectoren die vastzitten in de fossielebrandstofeconomie. Terwijl nationale regeringen en Europarlementariërs dit onderwerp bespreken, komt EASAC met een verklaring. “Waterstof is alleen duurzaam als het wordt gemaakt zonder gebruikmaking van fossiele brandstoffen. Daarom moet de EU alle subsidie voor fossiel stoppen”, zegt William Gillett, programmadirecteur Energie bij EASAC.
EASAC: pas waterstof zonder ‘fossielsubsidie’| Land Water

EASAC staat voor European Academies Science Advisory Council. Het adviesorgaan bestaat uit de verschillende Nationale Academiën van Wetenschappen van de EU-lidstaten. De EASAC zorgt voor een samenwerking tussen deze Academiën met als doel de Europese beleidsmakers op een wetenschappelijke manier te adviseren.

“De vraag naar waterstof groeit snel. Er kan alleen aan worden voldaan door een enorme groei van hernieuwbare elektriciteit, gekoppeld aan gecertificeerde import uit derden-landen. Duurzaamn opgewekte elektriciteit is een mooie manier om onze economie van koolstof te ontdoen. Maar schepen, vrachtauto’s en vliegtuigen zijn lastig elektrisch te maken. Om energieneutraal te zijn, hebben een brandstof nodig die is te transporteren als olie of diesel. En in het productieproces een methode om van ijzer staal te maken met de hoge temperaturen die met kolen is te bereiken”, aldus Gillett.

Stijgende vraag naar waterstof

“De stijgende vraag naar waterstof en synthetische brandstoffen vereist dat de EU veel meer hernieuwbare elektriciteit opwekt. Aanvullend is import nodig, waardoor Europa samenwerkingsverbanden moet zoeken met andere landen om de wereldwijde handel in groene waterstof mogelijk te maken, evenals de technologieën om groene waterstof te maken.”

Het afvangen en opslaan van kooldioxide (CCS) maakt geen klimaatneutrale waterstof, omdat dit systeem een belangwekkende koolstof-footprint heeft. EASAC verlangt van de EU om alle directe en indirecte bijdragen aan de fossielebrandstofeconomie stop te zetten: subsidies, belastingvoordelen, en alle andere premies.

Gillett: “Directe en indirecte ondersteuning aan fossiele brandstoffen geven het verkeerde signaal af. De EU doet er beter aan koolstof te beprijzen en de handel in emissierechten te herzien om zo vertrouwen te wekken voor investeerders in duurzame elektriciteit en groene waterstof.” Om koolstofneutraliteit te bereiken moet de EU een leidersrol innemen op de wereldwijde markten voor groene waterstof en in de productie ervan, bepleiten de wetenschappers

Zij wijzen er voorts op te waken voor (geopolitieke) lock-ins voor de aanleg van nieuwe of gerenoveerede infrastructuur. “In de elektriciteitssector speelt gedistribueerde productie een steeds belangrijkere rol. Hierop voortbouwend is het logisch om lokaal te denken op het vlak van groene waterstof en een gefaseerde aanpak te kiezen: beginnen met het opzetten van gedistribueerde productie van groene waterstof voor lokale netwerken. Laten we bovenal niet vergeten dat het gebruik van synthetische brandstoffen minder efficiënt is dan het gebruik van elektriciteit met een batterij of direct; dus waterstof of synthetische brandstoffen zullen vooral worden ingezet waar elektrificatie niet mogelijk is”, verklaart Gillett.

Meer informatie is te vinden op https://easac.eu/publications/details/hydrogen-and-synthetic-fuels.