Eerste sluisdeur IJmuiden ligt op zijn plaats

De eerste sluisdeur van de nieuwe zeesluis IJmuiden is in de week van 21 tot 27 september succesvol op zijn plaats gebracht. De deur is met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het buitenhoofd. Het mooie nazomerweer aan het begin van de week was ideaal om de deur te verplaatsen. De gehele operatie nam 72 uur in beslag.
Eerste sluisdeur IJmuiden ligt op zijn plaats| Land Water

De deur met een lengte van 72 m, 11 m breed en 24 m hoog, lag al sinds de aankomst in IJmuiden, begin 2019, in de kolk aan de oostzijde (kanaalzijde). Hier is de deur voorzien van alle noodzakelijke technische installaties, die vervolgens zijn getest. Voordat de deur versleept kon worden naar zijn definitieve plaats in het buitenhoofd, is eerst 600.000 m3 zand uit de sluiskolk gegraven om deze op diepte te brengen. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond.

Plaatsen sluisdeur IJmuiden

Het plaatsen van de sluisdeur is in etappes verlopen. Eerst is de deur met een gewicht van 3000 ton verplaatst naar de meest zuidwestelijk bolder voor het buitenhoofd. Vervolgens is de sluisdeur door middel van grote lieren 90 graden om zijn as gedraaid en in de deurkas gemanoeuvreerd. Nadat de deur op de juiste positie lag, is in de volgende fase de sluisdeur afgezonken en gekoppeld aan de bovenrolwagen. Deze bovenrolwagen vormt de aandrijving van de deur.

Vervolgens is de deur verder afgezonken en gekoppeld aan de onderrolwagen. Deze onderrolwagen zorgt er voor dat de deur over een rails op de drempel van de zeesluis kan rijden bij het open en sluiten van de deur. De komende maanden zal de werking van de deur worden getest. Naast de functie van toegangspoort tot de zeesluis maakt de deur ook onderdeel uit van de toekomstige hoogwaterkering, die hiermee een stap dichterbij is.

Nog twee sluisdeuren

De twee andere sluisdeuren voor de zeesluis liggen nu nog tijdelijk geparkeerd in de Amerikahaven, in afwachting van de afronding van de bouw van de deurkas van het binnenhoofd. Ook deze deuren zijn afgebouwd en getest. Zodra het mogelijk is de deuren in de deurkas van het binnenhoofd te plaatsen, gaan ze vanuit de Amerikahaven op transport naar de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.