Effecten klimaatverandering komende jaren belangrijk thema

Rijkswaterstaat besteedt de komende jaren extra aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering. Samen met partners probeert de uitvoeringsorganisatie zoveel mogelijk feiten, dillema’s en vraagstukken in kaart te brengen.

Koning Willem Alexander en directeur-generaal Michèle Blom tijdens 225-jarig jubileum van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat schetste eerder aan de hand van vier scenario’s toekomstige uitdagingen, waaronder klimaatverandering. Het 225-jarig jubileum van Rijkswaterstaat, dat officieel gevierd werd op 24 mei 2023, stond geheel in het teken van deze nieuwe opgave. Tot en met december 2023 vinden ook vijf regionale bijeenkomsten plaats waarin de uitdagingen met partners besproken worden.

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met hevige regenval en langdurige droogte. Op de lange termijn zijn meerdere scenario’s mogelijk. Aangezien infrastructuur voor vele decennia wordt aangelegd, is het daarom voor Rijkswaterstaat belangrijk om op tijd rekening te houden met veranderende weersomstandigheden.

Kennisimpuls klimaatverandering

Er is al veel bekend over de invloed van klimaatverandering, maar deze kennis is vaak versnipperd. De werkgroep ‘focuspunt klimaatadaptatie’ doet onderzoek en inventariseert de opgedane kennis vanuit alle windstreken. Desondanks zijn er nog onvoldoende vragen beantwoord om een vertaling te kunnen maken naar een praktische invulling op bepaalde vraagstukken rondom klimaatverandering.

Daarom heeft Rijkswaterstaat op 24 mei een kennisimpuls gepresenteerd, waarin tien universiteiten, hbo’s en mbo’s met elkaar samenwerken om de kennis over dit onderwerp te vergroten.

Om het bredere publiek nieuwsgierig te maken naar Rijkswaterstaat en het toekomstige werk van Rijkswaterstaat lanceerde koning Willem Alexander een interactieve game: Expeditie Delta. Hierin maakt de speler kennis met de vier toekomstscenario’s. In elk scenario blijken andere maatregelen mogelijk.