Eindsymposium van de POV Kabels & Leidingen

Op 8 december was het eindsymposium van de POV Kabels & Leidingen, onder begeleiding van Joep van Deudekom en Rob Urgert. Aan het woord waren de bestuurlijke aanvoerders van de POV K&L en vier ‘klanten’ die de meerwaarde voor de praktijk belichtten. Alle 37 producten van de POV K&L zijn vanaf vandaag toegankelijk via de digitale Wegwijzer voor dijkprojecten met kabels en leidingen.
Eindsymposium van de POV Kabels & Leidingen| Land Water

De POV K&L eindigt op 31 december 2020. Tijdens het eindsymposium is het stokje overgedragen aan Yolande van der Meulen, directeur bij waterschap Rivierenland en voorzitter van de nieuwe Strategische Samenwerking Waterbeheerders en Netbeheerders. Deze samenwerking is opgericht vanuit de taak van de POV K&L: een blijvende verbinding tussen de beheerders. Van der Meulen vervult haar rol namens alle waterschappen, samen met vijf directeuren vanuit de wereld van waterbeheerders én netbeheerders. Zij zetten samen het werk van de POV K&L voort vanaf 1 januari 2021.

Eindsymposium gemist? Via deze link kun je het eindsymposium terugkijken: https://youtu.be/UQ3jmP-pZQw