Europese standaard voor duurzame geluidschermen

In Nederland en andere Europese landen staan kilometers aan geluidschermen. Het is belangrijk dat ze geluidsoverlast beperken, en daarnaast liefst zo duurzaam en circulair mogelijk zijn.
Europese standaard voor duurzame geluidschermen| Land Water

Medewerkers van Rijkswaterstaat gingen hiermee aan de slag. De richtlijnen die zij opstelden, kregen een positieve reactie in de Europese Commissie. Die wil de richtlijnen voor duurzame geluidschermen nu voor heel Europa gaan gebruiken.

Duurzaamheid geluidschermen

Op veel plekken zie je geluidschermen langs de weg en voor omwonenden zijn ze van groot belang, het beperkt de geluidsoverlast van de snelweg. De start van het Meerjarenprogramma Geluidsanering was voor Rijkswaterstaat dé reden om te onderzoeken hoe het zit met de duurzaamheid van geluidschermen.

Geluidsexpert Willem Jan van Vliet weet alles over geluid. Suzanne de Vos-Effting, adviseur bij het programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud, weet veel over duurzaamheid en circulariteit. Samen gingen ze opzoek naar het antwoord op de volgende vraag: welke richtlijnen moeten de producenten van geluidschermen volgen voor duurzame geluidschermen die zeker dertig jaar meegaan?

Hoe kies je het juiste materiaal?

Simpelweg zijn er twee opties, weet Van Vliet te vertellen: “Je kunt gebruikmaken van gerecyclede materialen. Of je maakt schermen van materialen die aan het einde van de levensduur opnieuw te gebruiken zijn voor andere doelen.”

Van Vliet en De Vos-Effting maakten gebruik van een milieukostenindicator (MKI) en levenscyclusanalyse (LCA) om te onderzoeken wat de beste opties zijn. Programma-adviseur De Vos-Effting: “Daaruit bleek dat het beter is om te kiezen voor de meest duurzame materialen in de buurt van de producent. Want als een duurzaam materiaal bijvoorbeeld alleen in Polen verkrijgbaar is, weegt dat niet op tegen de CO2-uitstoot van de vrachtwagens die het naar Nederland moeten vervoeren. Dat kan zelfs zorgen voor meer uitstoot van broeikasgassen.” Geluidsexpert Van Vliet vult aan: “Dat betekent niet dat we zomaar álle materialen accepteren. We gaan voor producten die minder effect hebben op het milieu, maar wel met enige zekerheid dat het geluidscherm ook aan de eis van dertig jaar levensduur voldoet.”