Field Factors winnaar Urban Water Challenge 2020

Field Factors uit Delft heeft de eerste prijs gewonnen van de Urban Water Challenge 2020, georganiseerd door de waterinnovatie accelerator Imagine H2O. Deze wereldwijde wedstrijd is bedoeld voor technologie start-ups die met hun innovatie de waterwereld verduurzamen. Dit jaar waren er 235 inzendingen uit 44 landen, Field Factors ontvangt de hoofdprijs van $100.000 met het Bluebloqs-systeem voor regenwater hergebruik in de stad. 
Field Factors winnaar Urban Water Challenge 2020| Land Water

Met de snelle groei van de stedelijke bevolking wordt verwacht dat de vraag naar water in steden tegen 2050 met 20-30 procent zal toenemen. Vervuiling en uitputting van watervoorraden, samen met lange periodes van droogte als gevolg van de klimaatverandering, brengen de beschikbaarheid van water in gevaar om aan de toekomstige watervraag in steden te voldoen. De Urban Water Challenge ondersteunt nieuwe technologiebedrijven met innovatieve oplossingen en businessmodellen die de duurzaam stedelijk waterbeheer verbeteren. Door financiële steun, zichtbaarheid en netwerk te bieden om innovatieprojecten een vliegende start te geven, creëert de Challenge kritische bewijspunten om een bredere acceptatie te stimuleren – en helpt zo bij het bouwen van waterbestendige steden. De 2020 Challenge is de derde jaarlijkse wereldwijde wedstrijd die $275.000 aan Deployment Awards uitreikt om oplossingen voor dringende problemen te financieren. 

Winnaar Urban Water Challenge 

De Delftse startup Field Factors heeft de eerste prijs gewonnen met Bluebloqs, een groene oplossing voor regenwaterhergebruik. De technologie combineert natuurlijke systemen voor de zuivering en opslag van water in de ondergrond in de stad. Bluebloqs is de innovatie waarmee Field Factors steden helpt klimaatbestendig te worden – een slim systeem dat regenwater opvangt, zuivert, en het opslaat voor hergebruik. Zo speelt het in op de huidige klimaatproblematiek: door regenwater van (hevige) buien op te vangen voorkomt het wateroverlast, en door dit water diep op te slaan kan het worden benut in droge perioden. Hierdoor biedt Bluebloqs een integrale oplossing voor droogte in steden. Vooral gemeentes hebben hier baat bij, gezien innovatieve oplossingen voor klimaatadaptatie een steeds prominentere rol gaan spelen.

Het eerste systeem is in 2018 in Rotterdam gerealiseerd, waardoor het Sparta stadion haar voetbalveld nu besproeit met 15.000 m3 regenwater in plaats van met leidingwater. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een systeem in het Cromvlietpark in Den Haag, waar 10.000 m3 regenwater straks wordt ingezet voor moestuintjes en een kinderboerderij. Verschillende projecten in de provincie Zuid-Holland zijn in voorbereiding. Field Factors is ook internationaal actief. Er ligt een testopstelling voor bij Aquafin in Vlaanderen en zijn nieuwe pilotprojecten in voorbereiding in de Spaanse steden Madrid en Valladolid.

De jury raakte overtuigd door de pitch van Karina Peña, ceo van Field Factors. Bluebloqs biedt een oplossing voor actuele problemen, die in de toekomst alleen maar zullen verergeren als we nu geen actie ondernemen. Het compacte ruimtebeslag van het systeem maakt het uniek voor stedelijk gebied en goed in te passen waar de ruimte beperkt is. Met de Deployment Award wil Field Factors zijn H2Q-beheerservice gaan testen in de nieuwe pilotprojecten, waardoor klanten en eindgebruikers inzicht krijgen in de werking en het onderhoud van de systemen, waardoor de levensduur van Bluebloqs circulaire watersystemen verlengd kan worden. 

Voor meer informatie over de Urban Water Challenge 2020 kijk op de website.