Gemaal De Waterwolf viert 100-jarig bestaan

Waterschap Noorderzijlvest vierde op donderdag 5 november het 100-jarig bestaan van gemaal De Waterwolf te Lauwerzijl. Ter ere van het jubileum is een in aluminium gegoten vergulde windwijzer in de vorm van een waterwolf onthuld. Het van oorsprong elektrisch aangedreven gemaal is ook na honderd jaar nog altijd vol in bedrijf. Op 5 november 1920 opende Koningin Wilhelmina het gemaal. 
Gemaal De Waterwolf viert 100-jarig bestaan| Land Water
Gemaal De Waterwolf viert 100-jarig bestaan| Land Water

Ontwerper en maker van de windwijzer is Gert Sennema. De uit Grijpskerk afkomstige beeldend kunstenaar heeft voor zijn ontwerp het verleden, heden en toekomst van het gemaal De Waterwolf gecombineerd met bijbehorende naam en symboliek. De in aluminium gegoten vergulde waterwolf is een directe verwijzing naar de naam van het gemaal. De naam ‘Waterwolf’ staat symbool voor het gemaal dat het water ‘opslokt’ en daarmee het achterland droog houdt. Daarnaast zijn de jaartallen 2020 en 1920 onder de afgebeelde waterwolf aangebracht. Uitgangspunt is het heden (2020) met verwijzing naar het gemaal dat ook nu nog een belangrijke functionele schakel in het watersysteem is. Vanuit het heden wordt teruggekeken naar het verleden (1920), waarbij de bouw van het gemaal symbool staat voor de noodzaak om water af te voeren. Ook in de toekomst blijft een goede waterafvoer met behulp van De Waterwolf noodzakelijk. 

Duurzaam waterbeheer

Waterschap Noorderzijlvest zet in op duurzaam waterbeheer. Het gemaal zal daarin ook de komende jaren van vaste waarde zijn. Om gevolgen van bodemdaling door gaswinning tegen te gaan voor het waterbeheer, zijn in 1997 twee elektrisch aangedreven pompen aan het gemaal toegevoegd. Hierdoor komt de totale capaciteit van het gemaal op 4500 kubieke meter per minuut. Naast bodemdaling speelt ook klimaatverandering een rol. Als gevolg hiervan wisselen periodes van extremere hoosbuien en droogte elkaar steeds vaker af. Goed waterbeheer is daarbij essentieel. Goede zorg dragen voor onze waterwerken, waaronder De Waterwolf, is dan onmisbaar. Honderd jaar geleden is met dit gemaal geïnvesteerd in de toekomst. Dat blijft het waterschap ook in de toekomst doen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie vanuit het SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) die door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is toegekend voor onderhoud van De Waterwolf als industrieel monument. 

Grootste van Europa 

De bouw van De Waterwolf startte in 1918. In 1920, 2 jaar en 3,5 miljoen gulden later, werd het elektrisch aangedreven gemaal in gebruik genomen. Gemaal De Waterwolf en het ook honderdjarige stoomgemaal D.F. Wouda in Tacozijl bij Lemmer waren destijds een de grootste en modernste gemalen van Europa. Voor het beheer van De Waterwolf was een boezemwaterschap verantwoordelijk, dat in 1913 speciaal voor dit doel werd opgericht. Dit nieuwe waterschap kreeg de naam Electra, met een knipoog naar de elektrische aandrijving van het gemaal. Bij een fusie in 1995 is het waterschap Electra opgegaan in het waterschap Noorderzijlvest.