Gevolgen KRW voor Nederland desastreus

De Vereniging van Waterbouwers is geschrokken van de bevindingen van Witteveen+Bos in het door Bouwend Nederland gepubliceerde rapport.

Gevolgen KRW voor Nederland desastreus| Land Water

Het rapport (‘Een KRW-risicoanalyse voor de vergunningen in de bouw en infrasector’) laat zien dat bij 86% van de waterbouwprojecten de vergunningverlening vanwege de Kaderrichtlijn Water in het geding zijn. Andrea Vollebregt (directeur Vereniging van Waterbouwers): “Als de bevindingen in dit rapport uitkomen, dan betekent dit dat we geen dijken meer kunnen versterken, bruggen niet meer kunnen onderhouden en onze vaarwegen dichtslibben. Terwijl deze maatregelen voor de bereikbaarheid en waterveiligheid van Nederland wel noodzakelijk zijn.” Getuige de problemen met droogte en hoog water in Limburg loopt Nederland qua klimaatadaptatie al achter op de realiteiten en moet het kabinet nu echt werk gaan maken van effectieve maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, oftewel voorkomen dat er te veel schadelijke stoffen in ons water worden gebracht.

Bouwprojecten in gevaar

In 2027 moet de waterkwaliteit in Nederland voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW). De Europese richtlijn waarborgt de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa. Adviesbureau Witteveen+Bos bracht voor Bouwend Nederland in kaart wat de risico’s zijn voor de bouw- en infrasector als Nederland in 2027 op veel plaatsen nog niet voldoet aan de KRW (zie het rapport).

De potentiële gevolgen zijn niet te onderschatten: 17,5 miljard euro omzet per jaar kan in gevaar komen, als bouwprojecten niet meer vergund kunnen worden. Als het kabinet samen met het bedrijfsleven forse extra inspanningen pleegt, kunnen de risico’s beperkt blijven. “Het blokkeren en belemmeren van dijkversterkingen en onderhoudswerkzaamheden biedt geen structurele oplossing voor het verbeteren van de waterkwaliteit, maar brengt wel andere gevaren met zich mee”, aldus Andrea Vollebregt. “Juist deze werkzaamheden en projecten zijn randvoorwaardelijk voor de Nederlandse economie, omdat ze niet alleen zorgen voor droge voeten, maar ook voor bijvoorbeeld efficiënte transport en logistiek. Daarnaast moeten we ons realiseren dat we ons in een transitiefase bevinden, waarin we vol in moeten zetten op toekomstgericht en klimaatadaptief bouwen. Ook dat komt hiermee in gevaar.”

https://www.waterbouwers.nl/