GIS-technologie om klimaatverandering in kaart te brengen

GIS-technologie (geografische informatie systemen) is onmisbaar om klimaatverandering te analyseren en te beperken door het letterlijk in kaart te brengen. Veel jongeren zetten zich hiervoor in; meer dan een miljoen studenten aan meer dan 10.000 universiteiten over de hele wereld zijn al bezig om klimaatverandering en de gevolgen daarvan beter te begrijpen met behulp van GIS-technologieën. GIS-specialist Esri grijpt Earth Day, 22 april, aan om enkele van deze innovatieve projecten toe te lichten.
GIS-technologie om klimaatverandering in kaart te brengen| Land Water

Uit het laatste IPCC-rapport blijkt dat bijna de helft van de wereldbevolking in hotspots woont die onderhevig zijn aan de gevolgen van de klimaatverandering. Vooral kinderen hebben hieronder te lijden. Volgens de klimaatrisico-index voor kinderen van UNICEF wordt bijna elk kind op aarde blootgesteld aan ten minste één groot klimaat- en milieurisico, en die gevaren zijn verspreid over de hele wereld. Het risico dat kinderen in Frankrijk het slachtoffer worden van natuurrampen ten gevolge van de klimaatverandering is bijvoorbeeld zelfs groter dan dat van kinderen in Malawi.

Met name jongeren komen wereldwijd in actie om de planeet te redden en hun eigen toekomst veiliger te stellen. Hierbij worden ze ondersteund door allerlei innovatieve technologie waaronder geografische informatiesystemen (GIS) die verschillende datalagen kunnen combineren tot informatierijke kaarten. De GIS mapping software van Esri wordt wereldwijd ingezet om de projecten te realiseren, successen te visualiseren en te meten, en nog meer mensen te inspireren de doelen te steunen.

Dashboard met GIS-technologie

Klimaatverandering wordt ook steeds meer een probleem in steden, bijvoorbeeld omdat de warmteaccumulatie toeneemt als gevolg van de stijgende temperaturen. Om dit probleem meer onder de aandacht te brengen, bouwde de Nederlandse student Jet Kramer voor een project aan de Universiteit Utrecht een dashboard met GIS-technologie. Het geeft mensen niet alleen de kans om het risico voor hun eigen buurt te berekenen, maar ook om suggesties in te dienen voor hun stad om actie te ondernemen tegen de hitte.

Weerstand van meerdere soorten

Dit project brengt jonge onderzoekers, studenten en kunstenaars samen om het behoud van meerdere soorten in Europa te stimuleren. Het heeft zowel een creatieve als een technologische aanpak en is een goed voorbeeld van interdisciplinaire en digitale samenwerking. ArcGIS StoryMaps werd gebruikt om het project uit te beelden, het publiek en de deelnemers erbij te betrekken, en om gegevens uit heel Europa te verzamelen.

Om nauwkeuriger gegevens over ingezameld afval te verzamelen en de administratie te verminderen, gebruikt deze milieubewustmakings- en actiegroep uit Noord-Ierland de digitale kaartsoftware van Esri. Dit geeft de vele gezinnen, clubs en scholen die bij het project betrokken zijn een kans om de positieve effecten van hun werk te zien en meer bewustzijn voor milieubewustzijn en verandering te creëren.

“UNICEF’s Children’s Climate Risk Index bewijst dat de klimaatcrisis bovenal een crisis is voor kinderen en toekomstige generaties. Daarom is het bemoedigend om te zien dat jongeren over de hele wereld hun lot in eigen hand nemen en projecten opzetten voor een verstandigere en duurzamere aanpak om het levensonderhoud en de gemeenschappen in de toekomst veilig te stellen”, aldus Carmelle Terborgh, doctor in de wetenschap en lead account manager, Nonprofit and Global Organizations, bij Esri.