Grensmaas genomineerd door Deltacommissaris

Het project Grensmaas is genomineerd voor de nationale onderscheiding Het Zonnetje van de Deltacommissaris. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt aan onderscheidende hoogwaterprojecten in Nederland.
Grensmaas genomineerd door Deltacommissaris| Land Water

Consortium Grensmaas is een van de drie kandidaten voor die prijs voor de wijze waarop het alle partijen, en met name de bewoners, aan de hand heeft meegenomen onder het motto We doen het samen. Die participatie heeft ertoe geleid dat het grootste rivierproject in uitvoering omarmd wordt en in Limburg, maar ook in Europa, als voorbeeld wordt geroemd hoe je breed draagvlak voor omvangrijke ingrepen in het landschap kunt verwerven.
De twee andere genomineerden zijn de bedenkers van een klimaatbestendige zoetwaterwatervoorziening voor het hoofdwatersysteem en de klimaatbestendige herinrichting van het centrum van Nijverdal.

Grensmaasnatuur

De Grensmaasnatuur heeft medio oktober landelijk in de schijnwerpers gestaan door de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek Maas in beeld van de ecologen Gijs Kurstjens en Kris van Looy.
Belangrijkste uitkomsten van hun onderzoek? De nieuwe natuur in het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei, dat zich uitstrekt tussen Maastricht en Thorn aan beide oevers van de Maas, floreert. Het RivierPark Maasvallei is zelfs hard op weg een van de meest bijzondere natuurgebieden in Europa te worden.
Voor het onderzoek deden de onderzoekers uitgebreide naspeuringen naar de natuurontwikkeling op de Grensmaaslocaties Borgharen, Itteren, Geulle aan de Maas en Meers en Hochter Bampd, Herbricht, Kerkeweerd en Negenoord aan de Vlaamse Maasoever. Het aanbod bloemen en planten is op die locaties verdrievoudigd, waaronder steeds meer mediterrane soorten als zichtbaar gevolg van de klimaatverandering. Inmiddels zijn zo’n tachtig soorten geregistreerd.