Groen-blauwe handdruk voor watereducatie bij de Ossenbeemd in Deurne

Natuur- en Milieucentrum de Ossenbeemd in Deurne zet zich actief in voor natuur- en watereducatie. Daarmee levert het centrum een belangrijke bijdrage aan het klimaat- en waterbewuster maken van jong en oud. Waterschap Aa en Maas is onder de indruk van het werk dat het natuurcentrum verricht en heeft het beloond met de groen-blauwe handdruk.
Groen-blauwe handdruk voor watereducatie bij de Ossenbeemd in Deurne| Land Water
Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas overhandigt de aanmoedigingsprijs aan Dick van der Star van De Ossenbeemd.

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas reikte de prijs uit en is vol lof over de Ossenbeemd. “Ik weet uit eigen ervaring wat er komt kijken bij het runnen van een natuur- en milieucentrum. Dit enkel doen met vrijwilligers is echt een hele klus wat betreft planning, organisatie en financiën. Chapeau, petje af! Deze handdruk is meer dan verdiend.”

Veel te beleven bij de Ossenbeemd

Voor jong en oud is er veel te beleven bij de Ossenbeemd. Zo leren bezoekers bij de ‘Weg van het water’ spelenderwijs over het belang en gebruik van water. Op het park zijn onder andere een poel, stuw, miniwaterkrachtcentrale, groen dak en helofytenfilter te vinden. Bij de grondwaterpeilmeter krijgen bezoekers informatie over het effect op de grondwaterstand van de Peelrandbreuk die in en rond Deurne ligt. Scholen kunnen bovendien diverse excursies aanvragen en het bezoekerscentrum biedt bij het groen- en energieloket hulp in het maken van duurzame keuzes.

Groen-blauwe handdruk is aanmoedigingsprijs

De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.