Groene innovatie wint NSTT No-Dig prijzen

Op 27 oktober vond de 21ste uitreiking plaats van de jaarlijkse NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. Zowel publiek als vakjury kozen daarbij een winnaar uit vijf genomineerde projecten. Deze nominaties waren allen gericht op het innovatief en sleufloos – dus zonder graafwerk en zonder hinder voor de omgeving – aanleggen en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen. Winnaar van de NSTT No-Dig Award werd VLCW, de combinatie van Van Leeuwen Sleufloze Technieken en C-Ventus. En het publiek en de vakjury waren het eens, ook de NSTT Publieksprijs werd gewonnen door VLCW.
Groene innovatie wint NSTT No-Dig prijzen| Land Water

De NSTT No-Dig Award 2020 werd door de vakjury toegekend aan het project ‘Aanlanding van twee hoogspanningskabels voor TenneT in Borssele’ van VLCW (combinatie van Van Leeuwen Sleufloze Technieken en C-Ventus) VLCW combineerde een aantal innovaties om de aanlanding van hoogspanningskabels mogelijk te maken om zo windenergie ‘aan land’ te brengen. De instabiele omgeving met bijzondere weersinvloeden en weinig zicht, maakten dit project tot een uitdaging in de uitvoering. Bijzondere onderdelen van het project waren de forward direct-drill van de leiding, met het op afstand verlijmen van een speciaal ontwikkelde bell-mouth voor de invoer van de hoogspanningskabels onder water. Bij de uitvoering ervan werden bovendien risico’s voor zowel mens als omgeving vermeden. Projectdirecteur Arvid de Groot was in zijn nopjes met de Award: “Er zijn heel veel mensen die hier aan gewerkt hebben en deze prijs is dan ook voor ons allemaal.”

Winnaar NSTT No-Dig Award

Waarom deze winnaar van de Award? Juryvoorzitter Wout Broere geeft antwoord: “De jury heeft dit jaar gekozen voor een project dat laat zien dat sleufloze technieken bij uitstek geschikt zijn om te werken in moeilijke omstandigheden, op plaatsen waar het zicht op de leiding niet gegarandeerd is. Het gebruiken van, en combineren van, verschillende innovatieve technieken laat toe efficiënt en betrouwbaar te werken in een kwetsbaar milieu. Dit alles is gepresenteerd in een helder, open en – volgens de jury – zelfs understated verhaal.”

Ook Publieksprijs voor Van Leeuwen en C-Ventus

Tijdens de geheel digitale studiemiddag van de vakvereniging NSTT brachten meer dan honderd deelnemers live hun stem uit voor de NSTT Publieksprijs. Blijkens de stemming was het publiek het eens met de jury. Want Van Leeuwen en C-Ventus wonnen ook de NSTT Publieksprijs. Een blije Arvid de Groot vertelde dat hij het een grote eer vond dat niet alleen de jury maar ook de vakgenoten het innovatieve karakter van het project herkenden. “Innovatie zit in ons bloed.” En dat wordt met beide prijzen breed erkend.

Krachtige en innovatieve nominaties

Alle genomineerde projecten waren goede kanshebbers en gericht op het – met veel creativiteit en innovatieve vindingen – terugdringen van de overlast van werken aan ondergrondse infra. Naast de reeds genoemde winnaars waren dit achtereenvolgens:

• Aanleg van 5 x 56” Pipe-in-Pipe Pull-in met een 500T HDD rig door A. Hak.

Het intrekken van vijf stuks 56 inch-leidingen voor het EUGAL-project kenmerkt zich door de grote diameter én lengte van de leidingen. Deze combinatie maakt dit zeker een indrukwekkend project. Ook met het gebruik van smering meent de jury dat het gewaagd was om een pauze te hebben in de langste intrekoperaties, maar ze meent dat door de goede voorbereiding door Hak dit project zeer geslaagd is.

• Renovatie ruwwatertransportleiding Berkheide door Dunea, Kumpen en van der Ven.

Deze renovatie van een grote diameter leiding over een grote lengte moest plaats vinden in een zeer korte projecttijd. De renovatie is bijzonder door de toepassing van een liner die geschikt is voor drinkwater, en zowel tegen UV als onderdruk bestand is. Ook het intrekken van de kous door kous is een knap staaltje werk.

• Reinigingsvideos voor doelmatig beheer door Sewer Robotics.

De combinatie van een camera in een reinigingskop is een zeer efficiente innovatie, die een aparte camerawagen uitspaart. Door de oriëntatie van camera en spuitmonden is de waternevel gescheiden van de camerabeelden, en de lokale opslag van de beelden op de spuitkop vermijdt een datakabel die voor storingen en vertragingen kan zorgen. De jury meent dat voor deze innovatie een grote markt aanwezig zal zijn.

• HDD-boringen Afsluitdijk voor Windpark Fryslân door Visser en Smit Hanab.

De aanleg van een groot aantal boringen langs de Afsluitdijk en A7 maakt dit tot een complex project, waarbij de samenwerking met veel verschillende partijen cruciaal is. De lange geboorde lengten en de innovaties om de uitstoot van Nox te minimaliseren trekken de aandacht binnen een project dat goed laat zien wat heden ten dage met gestuurde boringen mogelijk is.