Grondstofschaarste raakt infra

Als gevolg van ontwikkelingen op het wereldtoneel is volgens NSTT, de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen, reeds langere tijd sprake van een disbalans tussen productie van grondstoffen als metaalertsen en ruwe olie en de toenemende vraag naar genoemde grondstoffen. Deze grondstoffen zijn onontbeerlijk bij de productie van o.a. nieuwe leidingen en voor liners voor renovatie van ondergrondse infra. De disbalans heeft daarmee direct effect op aanbod en beschikbaarheid van leidingen en liners.
Grondstofschaarste raakt infra| Land Water

Weatherford, de multinational uit Texas, heeft het IntegraLine high-performance liner systeem ontwikkeld. (Foto: Weatherford)