Groningen investeert weer in nieuwe en betere fietspaden

De provincie Groningen gaat de komende jaren nog eens 11 fietsverbindingen verbeteren. Er komen nieuwe fietspaden bij, bestaande routes krijgen een opwaardering en er is nog meer aandacht voor de veiligheid van fietsers. De provincie investeert € 13,5 miljoen in de verbetering van het fietsnetwerk.
Groningen investeert weer in nieuwe en betere fietspaden| Land Water

Waar de provincie Groningen tot nu toe vooral investeerde in doorfietsroutes om fietsers tussen de stad Groningen en omliggende dorpskernen te bedienen, ligt de focus de komende jaren op het regionale fietsnetwerk. De provincie gaat de projecten uitvoeren in de gemeente Het Hogeland (3), Midden-Groningen (2), Oldambt (2), Groningen (2), Stadskanaal en Veendam.

Verkeersveiligheid en snelle uitvoering

De provincie geeft voorrang aan projecten waar de fietser de weg nu moet delen met auto’s en soms met vracht- en landbouwverkeer. Ook routes waar bij de Fietsersbond veel meldingen binnen komen over de verkeersveiligheid, krijgen extra aandacht. Verder is de keuze gevallen op projecten waarvan de uitvoering snel van start kan gaan (2022 of 2023) en waar de gemeente kan ondersteunen in financiering. Daar waar het kan worden werkzaamheden aan het fietspad gecombineerd met groot onderhoud aan de provinciale weg. Dat scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.

De provincie investeert € 13,5 miljoen om de komende jaren een goed dekkend provinciaal fietsnetwerk aan te leggen. Die investering komt bovenop de € 6.5 miljoen die de provincie in juni 2021 toekende aan vijf projecten, waaronder een nieuwe fietsverbinding tussen Zuidhorn en Leek, een fietsbrug bij Zoutkamp en het verbeteren van de bestaande fietsroute tussen Appingedam en Delfzijl. De provincie investeert in totaal € 20 miljoen in de verbetering van het fietsnetwerk. Hiermee is het budget voor fietsprojecten tot en met 2023 verdeeld.

Regionale verbindingen Groningen

De provincie investeert ook in verbindingen naar de belangrijkste regionale kernen. Dit zijn routes waar veel fietsers zijn. Fietsers krijgen op die fietsroutes meer ruimte, voorrang en extra comfort. Voor de fietsroutes Appingedam – Delfzijl en Veendam – Muntendam is nu budget. Op de trajecten Stadskanaal – Musselkanaal en Winschoten – Scheemda wordt ook veel gefietst. De provincie heeft onvoldoende budget om deze twee projecten nu uit te voeren, maar stelt wel geld beschikbaar voor onderzoek naar de mogelijkheden voor deze twee fietsroutes.

In de provincie Groningen staat de fietser op één. De fiets is een steeds belangrijker vervoermiddel. Daarom werkt de provincie continu aan nieuwe en betere fietsroutes, verkeersveiligheid, voorzieningen en moedigen ze het fietsen aan. Meer over de fietsambities van de provincie valt te lezen in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023.