Grootschalige gebiedsontwikkeling Woerden opgeleverd

De grootschalige integrale gebiedsontwikkeling Defensie-eiland in Woerden is volledig opgeleverd. Projectontwikkelaars VORM en Blauwhoed waren verantwoordelijk voor de transformatie van het geïsoleerd bedrijventerrein annex militaire werkplaats van drie hectare, naar een inclusief woon- en leefgebied. Met 205 afwisselende woonvormen, getransformeerde monumenten, horeca en een veilige verbinding voor langzaam verkeer tussen binnenstad en station, vormt Defensie-eiland een belangrijke schakel in het binnenstedelijk weefsel van Woerden.  
Grootschalige gebiedsontwikkeling Woerden opgeleverd| Land Water

Het totale plan in Woerden bestaat uit drie deelplannen: Noord, Midden en Zuid. Een levendig woongebied met een goede verbinding tussen stationsgebied en binnenstad was het doel van de gebiedsontwikkeling. Een ontoegankelijk, verontreinigd en afgesloten terrein moest spoedig worden aangepakt, wat resulteerde in een Europese aanbesteding in 2008, om beide doelen te combineren in één integraal plan.
“Ondanks de economische golfbeweging die we tegenkwamen in ruim tien jaar ontwikkelen, is het gelukt om goed samen te blijven werken met de gemeente en het ontwikkelteam en de kwaliteit te bewaken. Vanaf het begin hadden we een hoge kwaliteit voor deze plek voor ogen en dat is terug te zien in het eindresultaat”, aldus Hans Meurs, ceo VORM.

205 extra woningen in Woerden

In de realisatie zijn 205 woningen gerealiseerd voor jong en oud, voor een ruime en smalle beurs: stadswoningen, appartementen, penthouses en zelfbouwcasco’s. Prijsklassen variëren van sociale huur tot vrije sector huur- en koop. Tevens is er horeca (’t Zusje en Gare du Pompidou) gevestigd in de voormalige Wasserij, is er een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd voor 85 auto’s en vindt men vier nieuwe bruggen, waaronder de Nelson Mandelabrug. De schakel tussen de binnenstad en het station.

Duurzaam stedelijk gebied

Door hergebruik van de reeds beschikbare materialen en transformatie van een aantal bestaande gebouwen op het eiland, in combinatie met de toepassing van duurzame en mooi verouderende materialen, is het Defensie-eiland duurzaam in materiaalgebruik en toekomstbestendig. Zo zijn oude klinkers hergebruikt in de nieuwe bestrating en zijn de schoorsteen, de Wasserij en de te behouden textielgebouwen hersteld en nieuw leven ingeblazen. Wat niet alleen een duurzame en circulaire oplossing was, maar ook de historie van de plek voelbaar en tastbaar maakt.

Ook is er veel aandacht voor gezondheid, welzijn en een verbetering van het verblijfsmilieu. Om Defensie-eiland duurzaam aantrekkelijk te maken is de auto zoveel mogelijk geweerd uit het straatbeeld. Een bewuste keuze om de groene en waterrijke woonbeleving te versterken. Het eiland beschikt daarnaast over diverse recreatieve wandel- en fietsroutes, de woningen zijn energiezuinig, hebben een hoge isolatiewaarde, pv-panelen en een zonneboiler. De stadswoningen op Noord zijn opgeleverd met een opgetilde tuin met teelaarde voor waterbering, geluiddemping en een prettige groene beleving voor insecten, vogels en bewoners.

Samenwerking marktpartijen en overheid

“Defensie-eiland is van het begin tot eind in co-creatie ontwikkeld met omwonenden en geïnteresseerden. Er is niet alleen over de woningen, maar ook over het openbare gebied nagedacht. Niet voor niets zijn bewoners tevreden en trots op de plek waar ze wonen”, aldus Eltjo Bouwman, directeur wonen van Blauwhoed.

Vanaf eind negentiende tot eind twintigste eeuw deed het eiland dienst als centrale werkplaats voor herstel van kleding, tenten en andere uitrusting van het leger. Na het vertrek van Defensie verwierf de gemeente Woerden met behulp van Provincie Utrecht het eiland van de Rijksoverheid. Zij heeft de integrale herontwikkeling via de Europese aanbesteding gegund aan De Wasserij CV (ontwikkelcombinatie Blauwhoed en VORM). De Wasserij CV was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig- en bestemmingsplan, de sanering, renovatie en het bouw- en woonrijp maken en droeg het risico voor het realiseren van alle opstallen. Dit gebeurde in nauwe samenspraak met omwonenden en nieuwe bewoners.

Bekijk hieronder de persfilm.