Grote uitbreidingen elektriciteitsnet

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. Om aan al die vraag te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. Op 1 oktober heeft Liander zijn plannen gepubliceerd voor de grote uitbreidingen in Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland voor de komende tien jaar.
Grote uitbreidingen elektriciteitsnet| Land Water

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het elektriciteitsnet van vandaag en morgen. In het op 1 oktober gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 beschrijft Liander de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten. Hierin laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem.

Ontwikkelingen vragen veel van elektriciteitsnet 

Noord-Holland kenmerkt zich door een grote nieuwbouwopgave, datacenters die zich vestigen en groeiende glastuinbouw. Er is bovendien veel ruimte voor de opwekking van groene stroom. Deze ontwikkelingen vragen veel van het elektriciteitsnet. Op basis van de toenemende vraag naar netcapaciteit voorziet Liander dat in Noord-Holland tot 2030 30 van de 46 elektriciteitsverdeelstations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander de komende jaren minimaal tien nieuwe stations te bouwen en 25 bestaande stations uitbreiden en nieuwe en dikkere kabels leggen.

Duurzame energie

Friesland kent veel landelijk gebied dat zich goed leent voor de opwekking van duurzame energie. Het aantal windmolens en vooral zonnedaken en -weiden dat duurzame energie opwekt groeit snel. Deze ontwikkeling is nodig om de duurzame energiedoelen te realiseren en heeft tegelijkertijd een grote impact op het elektriciteitsnet. Voor de periode tot 2029 voorziet Liander op dit moment voor Friesland en de Noordoostpolder dat 40 van de 70 stations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander in Friesland de komende tien jaar zo’n dertig nieuwe stations bouwen en veertig bestaande stations uitbreiden.

Flevoland kent veel landelijke gebied. Ideaal voor de opwekking van duurzame energie met windmolens en zonnepanelen. Die vindt al op grote schaal plaats met de vele windmolens. De ambitie van de gemeenten is om gezamenlijk 1.000 megawatt aan zonopwek te realiseren. Op basis van deze ontwikkelingen voorziet Liander voor de periode tot 2029 dat 24 van de 38 elektriciteitsverdeelstations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander vijf nieuwe stations bouwen en er twintig bestaande stations uitbreiden. Daarnaast gaat Liander in Flevoland het middenspanningsnet versterken.

Grootschalige opwek van wind- en zonne-energie

De provincie Gelderland beslaat een groot en divers gebied, waar steeds meer initiatieven voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie worden gerealiseerd. Daarbij groeien bedrijventerreinen, logistieke centra en de glastuinbouwsector. In grootstedelijke gebieden vindt veel woningbouw plaats. De provincie werkt aan de elektrificatie van het openbaar vervoer, een ontwikkeling met grote impact op het elektriciteitsnet. Op basis van die groeiende vraag naar netcapaciteit voorziet Liander dat de komende tien jaar 28 van de 39 elektriciteitsverdeelstations overbelast raken. Omdat te voorkomen gaat Liander vijftien nieuwe stations bouwen en er circa zeven bestaande stations uitbreiden.

Liander is actief in het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland; in de dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland en de gemeenten Wassenaar en Zuidplas. Er worden woningen gebouwd, veel duurzame energie opgewekt en de tuinbouw schakelt over van gas naar elektriciteit waardoor het elektriciteitsnetwerk vol raakt. Om in de toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voorzien gaat Liander veel van haar elektriciteitsverdeelstations in het gebied versterken en nieuwe onderstations te bouwen om de huidige en toekomstige transportknelpunten het hoofd te bieden.

Lees hier het gehele persbericht van Liander.