Halfverhardingen doeltreffend tegen wateroverlast

Halfverhardingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Zo kunnen ze er in stedelijke gebieden voor zorgen dat de gevolgen van hittestress en wateroverlast duurzaam aangepakt worden. Als bedrijf hebben we de kansen van halfverhardingen zo’n twintig jaar geleden min of meer bij toeval in beeld gekregen.
Halfverhardingen doeltreffend tegen wateroverlast| Land Water

Je kunt een bedrijf nog zo professioneel en rationeel runnen, toeval heb je nodig. Het produceren en verwerken van halfverhardingen is tegenwoordig core business van ons bedrijf. Niettemin hing de start van deze productontwikkeling destijds van een serie toevalligheden aan elkaar.
Het begon eind jaren negentig met de vraag van een opdrachtgever of wij konden helpen een alternatief te bedenken voor de schelpenpaadjes die vele tientallen kilometers door Drenthe slingeren. Schelpen opvissen was slecht voor het milieu van de Waddenzee, daar was iedereen toen zo langzamerhand van overtuigd geraakt. Bovendien was het altijd een rot gezicht als je bij de aanleg van een schelpenpad de krabbetjes het bos in zag schuifelen waar ze een wisse dood tegemoet gingen.

Nieuwe recepturen

Het toeval wilde dat ons bedrijf net in die tijd van de steenfabriek in Smilde grote hoeveelheden kapotte kalkzandsteen binnenkreeg. We deden de kalkzandsteen in de breker en legden er een paar proefstukken mee aan als nieuwe fietspaden. De resultaten waren wonderwel goed. Althans, in het bos. Op plekken waar de zon de hele dag scheen, stoven de paadjes zo’n beetje weg en op natte plekken werden ze er alleen maar modderiger van. Maar het zette ons wél aan het denken: als je nou eens… We gingen in het laboratorium experimenteren met hardere natuurlijke materialen als basis. Ook onderzochten we met welke stoffen je het product beter zou kunnen binden. Zo ontdekten we al werkende nieuwe recepturen die we op een duurzame manier konden produceren. Vervolgens leerden we onszelf hoe je grondstoffen bedrijfsmatig kon breken, wassen en mengen om er halfverhardingen van te maken. Onze huidige producten DurEko-mix en Komex zijn het resultaat van al die jaren ervaring.

Versteende steden

Van een aardig idee voor rustieke paadjes in het landschap zijn halfverhardingen een serieus en interessant alternatief geworden voor ‘dichte’ verhardingen van steen, beton en asfalt. De halfdoorlatendheid blijkt een functie die ook in steden goed van pas komt, nu we er als samenleving achter zijn gekomen dat het een slechte zaak is om steeds grotere oppervlakten waterdicht af te dekken. Milieudeskundigen waarschuwen voor hittestress en verwoestijning in onze stedelijke gebieden. Bomen en planten verdwijnen en de temperaturen stijgen. 0mdat onze versteende steden geen water meer kunnen opnemen, is er bij het minste of geringste sprake van wateroverlast. Mij hoor je niet zeggen dat je met het toepassen van halfverhardingen al onze klimaatproblemen kunt oplossen. Toch kun je er duidelijk een bijdrage mee leveren Zo kun je ervoor zorgen dat op allerlei plekken in de stad wél water wordt opgenomen en dat er weer bomen en struiken kunnen groeien. Dat is pure winst, want meer water opnemen en meer groen hebben een koelend effect.
Halfverhardingen, zoals wij ze maken en toepassen, worden geproduceerd uit hergebruikte materialen. Daarmee is het een gesloten kringloop, want je kunt het materiaal steeds opnieuw gebruiken. Het is het Cradle-to-Cradle-principe in optima forma: grondstoffen gaan niet verloren, maar kunnen steeds weer hergebruikt worden zonder dat ze aan waarde verliezen.

Hogere draagkracht

Ondertussen gaan de ontwikkelingen door en blijven we op zoek naar nieuwe en betere producten. Sinds enige tijd hebben we een nieuwe generatie halfverhardingen op de markt. Deze DurEko-mix Bio-producten hebben een hogere draagkracht en zijn daardoor geschikt zijn voor zwaarder belaste wegen. Met dit soort verharding kun je in bepaalde toepassingen zelfs de concurrentie met asfalt aan.
Nederlandse wegbeheerders zouden het toepassen van halfverhardingen vaker serieus moeten overwegen. Als bedrijf zagen we deze ontwikkeling in het denken eerder al in Duitsland, waar we veel werken.

Klaas Koers is directeur bij KKS in Smilde, dat beter bekend staat onder de naam Koers.